Top 20 risico branches voor verhoging minimumjeugdloon

Komen de kosten voor de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor rekening van de MKB ondernemer? Berekeningen waar ook compenserende maatregelen in mee worden genomen begin december zullen dit moeten uitwijzen. Op basis aandeel medewerkers onder 23 jaar inventariseerde de Van Spaendonck MKB Banenmonitor de top 20 branches die het meeste risico lopen bij deze wetswijziging. Supermarkten, horeca, open teelt, bakker en glastuinbouw ondernemers lopen het meeste potentiële risico van stijgende jeugdloonkosten.

In zijn begroting voor 2017 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon aangekondigd. Uit de Van Spaendonck MKB Banenmonitor blijkt dat supermarkten en horeca-ondernemingen het meest geconfronteerd worden met de effecten van deze voorstellen. Maar liefst 32,3% resp. 18,2% van de loonsom van supermarkten en horeca-ondernemingen wordt betaald aan werknemers jonger dan 23 jaar.

In de eerste stap van deze wetswijziging wordt de leeftijd verlaagd naar 22 jaar. Tenzij er sprake is van aanzienlijk negatieve effecten op de werkgelegenheid van jongeren zal de leeftijd automatisch verlaagd worden naar 21 jaar. Daarnaast kiest het kabinet ervoor om ook de minimumjeugdloonstaffel aan te passen voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar. In 2 stappen worden de lonen daardoor met maximaal 18,5%-punt verhoogd.

Om werkgevers te compenseren voor de hogere loonkosten waarmee zij geconfronteerd worden, introduceert de Minister per 1 januari 2017 het zogenaamde lage-inkomensvoordeel (LIV). Het LIV biedt trouwens nog geen oplossing voor jongeren onder de 21. Werkgevers met jongeren van 18, 19 en 20 jaar krijgen dus te maken met een stijging van de loonkosten. Het kabinet is overigens voornemens om in overleg met sociale partners het effect van de verhoging van het minimumjeugdloon te compenseren via de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL).

De Minister heeft toegezegd de hogere loonkosten te compenseren. Hij heeft voor de begrotingsjaren 2017-2021 ook middelen gereserveerd. Op voorhand is echter al duidelijk dat geen sprake zal zijn van volledige compensatie. Beide regelingen hanteren namelijk verschillende berekeningsgrondslagen en aanvullende voorwaarden. De exacte effecten van de voorstellen van de Minister blijken uit nadere berekeningen die begin december beschikbaar komen. Pas dan kan worden vastgesteld wie feitelijk de kosten van de verhoging van de jeugdlonen betaalt: de MKB-ondernemer of de Minister.

Voor meer informatie raadpleeg:
Giel Schikhof & Niels Wessels van Van Spaendonck
T: +31 13 594 4594
E: info@mkb-banenmonitor.nl
www.mkb-banenmonitor.nl

Van Spaendonck Groep B.V.

plaats:
Tilburg

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234