Publiek debat moet spanningsveld rechtspopulisme en media ophelderen

#Lügenpresse versus #Wahrheitspresse

Op 24 en 25 november 2016 duiken journalisten en wetenschappers in Amsterdam bij de conferentie en het publieke debat '#Wahrheitspresse' in het spanningsveld tussen media en populisme. Onder meer René Cuperus (Wiardi Beckman Stichting/de Volkskrant/DIA) en Wouter Meijer (NOS) gaan in op actuele vraagstukken omtrent het fenomeen ‚#Lügenpresse'.

Deze polemische kreet, die in Duitsland tot Unwort (het meest misplaatste woord) van het jaar werd gekozen, wordt door rechts-populistische bewegingen in Duitsland regelmatig gebruikt om wantrouwen en een sfeer van controverse te kweken. #Lügenpresse luidt ook de hashtag waaronder op sociale media aantijgingen tegen journalistieke verslaggeving te lezen zijn.

Actuele vraagstukken omtrent de mediakritiek moeten uiteraard publiek worden bespro-ken. Maar de huidige vorm van mediakritiek wordt nu ingezet als instrument voor polemiek en haat zaaien.

Met #Wahrheitspresse wil het Goethe-Institut dit actuele fenomeen in samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) en het Zentrum für Niederlande Studien, grens-overschrijdend uitlichten.

Vooraanstaande Duitse en Nederlandse journalisten en wetenschappers zoals onder an-deren Linda Bos (Universiteit van Amsterdam), Paula Diehl (Humboldt Universität Berlin), Marcel Lewandowsky (Helmut Schmidt-Universität Hamburg) en Job Janssen (Duitsland-nieuws) gaan onder meer in op de vraagstellingen: Hoe berichten Nederlandse en Duitse journalisten over het verschijnsel rechts-populisme en rechts-populistische actoren? Wel-ke thema's staan daarbij op de voorgrond? Welke waardeoordelen vellen de journalisten? Zijn er relevante verschillen tussen Duitsland en Nederland?

Onderdeel van het 2-daagse programma is ook het publieke debat op 24 november 2016: Journalistieke verslaggeving en beeldvorming over rechtspopulisten met Thomas Kirchner (Süddeutsche Zeitung), Martin Sommer (de Volkskrant) en Wouter Meijer (NOS), moderatie Hanco Jürgens (DIA).

Noot voor de redactie
De voertaal van het publieke debat is Engels.
De expert meetings worden in het Duits, Nederlands en Engels gehouden.
Voor aanmelding/accreditatie en interview aanvragen
kunt u contact opnemen met Mascha Ihwe per e-mail
mcihwe@outlook.com of telefonisch 06 43 08 42 05
Locatie
Goethe-Institut Amsterdam, Herengracht 470, Amsterdam

In samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam &
het Zentrum für Niederlande Studien

Goethe-Institut Niederlande

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234