Andere werkwijze verbetert kwaliteit curatieve zorg en beteugelt kosten

Een chirurg en een psycholoog publiceren vandaag een werkwijze, gebaseerd op integratie van medische en psychologische kennis. Deze werkwijze heeft vergaande gevolgen voor de behandeling van de patiënt en voor de organisatie van de zorg.

Huidige situatie
Een cardioloog behandelt hartklachten en een orthopedisch chirurg mensen met gewrichtsklachten; kortom iedere discipline heeft zijn eigen type klachten. Maar zo eenvoudig is het niet: klachten en ziekten zijn het gevolg van een complexe verwevenheid van lichamelijke en psychische factoren. Echter in het historisch gegroeide kader van ons zorgstelsel wordt de patiënt benaderd vanuit één discipline, de discipline van de betreffende professional. Gelukkig is die benadering bij veel problemen effectief. Helaas niet bij alle! Denk bijvoorbeeld aan patiënten met lichamelijke klachten bij wie geen lichamelijke afwijking wordt gevonden.

Het voordeel
In de gepresenteerde werkwijze is de kennis van de verschillende relevante disciplines geïntegreerd in het zorgtraject. De verschillende factoren die met de klacht en de ziekte samenhangen, worden direct in kaart gebracht. Vervolgens worden die factoren tegelijk aangepakt. Soms door één professional en soms door een team van professionals. De therapeutische acties van de verschillende disciplines zijn verweven en de patiënt ervaart dat als een samenhangend geheel. Hij voelt zich gezien en begrepen en neemt makkelijker zijn verantwoordelijkheid in het proces naar genezing. De behandeling is in alle opzichten patiënt- en resultaatgericht. De therapeutische acties zijn doelgericht. Overbodige behandelingen worden vermeden. Dit alles beteugelt de kosten. De middelen worden efficiënt aangewend. Een bijkomend voordeel!

Toekomstperspectief
De voorgestelde benadering is evidence based. De nieuwste wetenschappelijke kennis is geïntegreerd in de patiënt-professional interactie. Samenwerking van de verschillende disciplines in een multidisciplinair team is de norm. Het team is de bouwsteen van de zorgorganisatie. De zorg is effectief en volledig op de patiënt gericht. Resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek betreffende gezondheid & ziekte en organisatiestructuren maken dit perspectief aannemelijk. Ook wordt het ondersteund door de ervaring op kleine schaal van de auteurs.

Geplaatst in:

Pieter van Akkerveeken/Jan Derksen
Klachten, ziekte en ziek zijn (voor de leek) ISBN 9789463181013
Klachten, symptomen en gedrag (voor de professional) ISBN 9789463182034
www.pietervanakkerveeken.nl

PF VAN AKKERVEEKEN b.v.

plaats:
Nederland
website:
http://www.pietervanakkerveeken.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234