Cedris en SBCM sluiten kennispartnerschap sociale werkgelegenheid

Door intensiever samen te werken, willen Cedris en SBCM bijdragen aan het aan het werk helpen én houden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom bundelen de twee partijen hun kennis en expertise in een kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid.

“Wij slaan hierbij een brug tussen de rol van werkgevers enerzijds en publieke partijen anderzijds. Daarmee dragen we bijvoorbeeld bij aan het arbeidsfit maken van jongeren van het speciaal onderwijs zodat zij hun weg vinden naar werk.” aldus Huib van Olden, voorzitter van SBCM. “Op deze manier behouden we de bestaande kennis en expertise om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. Hiermee versterken we de sociale infrastructuren in de arbeidsmarktregio’s.” vult Job Cohen, voorzitter van Cedris, aan.

Arbeidsparticipatie kwetsbare groepen vermindert
Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen met beperkingen steeds minder vaak betaald werk heeft. Ook hebben veel laagopgeleide mensen moeite om bij te blijven met de technologische ontwikkelingen, waardoor zij een grotere kans hebben om werkloos te worden of (een nieuwe) baan te vinden. Voor deze kwetsbare groepen is scholing en ontwikkeling cruciaal om aan het werk te komen en te blijven. In de praktijk blijken ze hiervoor nauwelijks de kans te krijgen. Tegelijkertijd wordt de bestaande expertise en infrastructuur om deze kwetsbare doelgroep te ondersteunen en begeleiden naar werk, namelijk die van sociale werkbedrijven, onvoldoende benut en in sommige regio’s verdwijnt deze zelfs.

Behoud en doorontwikkeling unieke expertise
Reden voor Cedris en SBCM om de handen ineen te slaan. In het kennispartnerschap worden met ingang van 2017 alle kennisactiviteiten gebundeld. Doel van de partijen is de benodigde expertise om voor de doelgroep betaald en duurzaam werk te realiseren, in stand te houden en door te ontwikkelen. Zij gaan dit doen via onderzoek, innovatie en nieuwe verbindingen (bijvoorbeeld met de GGZ), het verder versterken van de kennis van professionals (bijvoorbeeld met kennisplatforms voor jobcoaches en jobcreators), de kwaliteitsbevordering van organisaties die met de doelgroep werken en door scholing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Doek, senior adviseur communicatie en public affairs: 06 - 20 29 53 69

CEDRIS

plaats:
Utrecht
website:
http://www.cedris.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234