Bentham Europe maakt voorgestelde financiering bekend van de vordering op het kartel van vrachtwagenfabrikanten

LONDEN, November 14, 2016 /PRNewswire/ --Tijdens de kartelperiode[1] zijn naar schatting 10 miljoen vrachtwagens in de EU verkocht
Geschat teveel betaald bedrag van EURO 10.500 per vrachtwagen[2], [3]
Omvang teveel betaalde bedrag wellicht meer dan de geschatte EURO 100 miljard  
Bentham heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf voornemens is om juridische stappen te financieren ten behoeve van de vrachtwagenkopers die het slachtoffer zijn van het Europese vrachtwagenkartel.
Op 19 juli 2016 heeft de Europese Commissie (de Commissie) vastgesteld dat vrachtwagenfabrikanten MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco en DAF artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 53 van de EER-overeenkomst hebben geschonden. Deze artikelen verbieden kartels en andere concurrentiebeperkende praktijken.
De commissie heeft bepaald dat deze vrachtwagenfabrikanten hebben samengespand door 14 jaar lang prijzen van vrachtwagens te manipuleren en door de kosten van de naleving van strengere EU-emissieregels door te berekenen aan hun klanten. Voor deze schendingen heeft de Commissie een recordboete van EUR 2,93 miljard opgelegd. MAN heeft de commissie geïnformeerd over het kartel en zo een boete vermeden.
Alle vrachtwagenfabrikanten hebben hun betrokkenheid bij het kartel erkend, behalve Scania, wiens betrokkenheid verder wordt onderzocht.
Jeremy Marshall, Chief Investment Officer bij Bentham, verwees naar de enorme schade die is veroorzaakt door het kartel, en zei het volgende:
"Van 1997 tot 2011 hebben een paar van de grootste vrachtwagenfabrikanten in Europa als kartel gefungeerd en daardoor klanten opgelicht.  De hoeveelheid vrachtwagen verkopen die de Europese Commissie heeft bekeken, is onthutsend - wij schatten dat tijdens de kartelperiode in de EU ongeveer 10 miljoen vrachtwagens zijn verkocht. Van dat aantal, gebaseerd op schattingen van de teveel betaalde bedragen toe te schrijven aan voormalige kartels, hebben de kopers van middelgrote en zware vrachtwagens een geschat bedrag van EURO 10.500 per vrachtwagen teveel betaald.  
Bentham is vastberaden om de mogelijkheid van verhaal van teveel betaalde bedragen onder de aandacht van zoveel mogelijk kopers van vrachtwagens te brengen als zij kan en om de slachtoffers van het kartel in staat te stellen om collectief verhaal te zoeken. Men verwacht dat de vorderingen op het vrachtwagenkartel de grootste claims voor schadevergoeding zullen zijn ooit als gevolg van een kartel uitspraak."  
De Eurocommissaris voor Mededinging, Margrethe Vestager, zei op 19 juli:
"We hebben vandaag een mijlpaal bereikt door recordboetes voor een ernstige overtreding op te leggen. In totaal zijn er meer dan 30 miljoen vrachtwagens op de Europese wegen, die goed zijn voor ongeveer driekwart van het vervoer van goederen over land in Europa en een belangrijke rol voor de Europese economie spelen. Het is onacceptabel dat MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco en DAF, die samen goed zijn voor ongeveer 9 van de 10 middelzware en zware vrachtwagens die in Europa worden geproduceerd, deel uitmaakten van een kartel in plaats van met elkaar te concurreren. Ze spanden 14 jaar lang samen op het gebied van prijsafspraken en het doorberekenen aan klanten van kosten voor het naleven van milieunormen. Dit is ook een duidelijke boodschap aan bedrijven dat kartels niet worden geaccepteerd." 
Potentiële eisers die vrachtwagens hebben gekocht of geleased bij een of meer van de volgende bedrijven - MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF of Scania, in de periode 1997-2011 - kunnen zich registreren op de website van Bentham Europe (http://www.benthameurope.com/nl/trucks).
[1] Gebaseerd op groei van geregistreerde vrachtwagens in de EU-28 1995-2011.  Bron: Europese Commissie, 'EU Transport in Figures, Statistical Pocketbook 2014' (EU-transport in cijfers, Statistisch zakboekje 2014)
[2] Gebaseerd op een steekproef van 191 geschatte teveel betaalde bedragen.  Bron: Centre for European Economic Research, Discussiedocument nr. 12-050 'Cartel Overcharges and the Deterrent Effect of EU Competition Law' (Kartel overvraging en afschrikkende werking van mededingingswetgeving in de EU)
3 Gebaseerd op een geschat gemiddelde van de prijzen voor middelgrote/zware vrachtwagens van ongeveer EURO 70.000.  Bron: 'Goods vehicle operating costs 2014 - DFF International for the Road Haulage Association' (Bedrijfskosten vrachtwagens 2014 - DFF International voor de Road Haulage Association)  
OPMERKINGEN VOOR DE REDACTIE 
Bentham Europe 
De hoofdactiviteiten van Bentham Europe zijn het onderzoeken en beheren van rechtszaken en geschillenclaims gefinancierd door het overkoepelende bedrijf (Bentham Ventures). Bentham financiert en beheert momenteel de rechtszaak namens institutionele aandeelhouders tegen Tesco PLC (in Engeland) en Volkswagen AG (in Duitsland) en onderzoekt een aantal andere groepsacties.  Ga voor meer informatie naar http://www.benthameurope.com.
De uitspraak van de Europese Commissie met betrekking tot het vrachtwagenkartel 
De uitspraak van de Europese Commissie van 19 juli 2016 heeft specifiek betrekking op de markt voor de productie van middelzware (met een gewicht tussen de 6 tot 16 ton) en zware vrachtwagens (met een gewicht van meer dan 16 ton). Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco en DAF waren verwikkeld in een kartel met betrekking tot:

- coördineren van prijzen op 'bruto lijst'-niveau
- de timing voor de invoering van emissietechnologieën
- het doorberekenen van de kosten voor de emissietechnologieën aan klanten


De overtreding werd begaan in de gehele Europese Economische Ruimte en duurde 14 jaar, van 1997 tot 2011, toen de Commissie onaangekondigde inspecties bij de bedrijven uitvoerde.Bentham Europe


CONTACT: Bentham Europe Limited Jeremy MarshallChief Investment Officer jmarshall@benthameurope.com0203 750 1304 (d)07733 261606 (m)www.benthameurope.comCitigate First FinancialSuzanne Bakker+ 31 20 575 40 23suzanne.bakker@citigateff.nlHarmen van der Molen+ 31 20 575 40 12harmen.vandermolen@citigateff.nl

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234