Jetta Klijnsma krijgt boek solidariteit van Pensioenfondsen PME en PMT

Klijnsma roept SER op om snel te komen met voorstellen nieuw pensioenstel

Den Haag, 9 november 2016.
Vandaag heeft de staatsecretaris van SZW, Jetta Klijnsma een boek over solidariteit in ontvangst genomen. Zij nam dit boek in ontvangst van Jan Berghuis, voorzitter bestuur PMT en Wouter Vlasblom, bestuurder van PME.
Jan Berghuis: ”Met dit boek willen wij mensen die bij ons in de Metaal en Techniek werken in de schijnwerpers zetten. Wij willen ook laten zien dat solidariteit geen abstract begrip is, maar dat werknemers, werkgevers, gepensioneerden, jong en oud daar elke dag mee bezig zijn. En wij willen ook met dit boek laten zien dat de fondsen trots zijn om onderdeel te zijn van de gemeenschap die we de Metaal en Techniek en Metalektro noemen.
Daarnaast is 2017 is een belangrijk jaar. Een nieuw kabinet moet keuzes maken over de toekomst van onze pensioenen. En dat in een tijd waarin pensioenen onder druk staan. De AOW leeftijd schuift op, we moeten langer doorwerken. Pensioenfondsen hebben last van de economische situatie en de extreem lage rente en het pensioenstelsel staat onder druk. Ook solidariteit staat onder druk. Wij maken ons daar zorgen over en vinden dat er bij politiek oog moet zijn voor de situatie van de mensen in de sector Metaal, Techniek en Metalektro. Ik pleit er dus voor om de noodzakelijke vernieuwing te organiseren op basis van een breed draagvlak met gebruik van alle beschikbare middelen. Schei uit met alles tot principe kwestie te verklaren (ik weet het dit woord populair is in verkiezingsprogramma's en verkiezingsspeeches) maar zoek naar maximaal draagvlak. Leer van vannacht, denk na over de effecten van beleidsveranderingen voor de mensen die wij in ons boek hebben geïnterviewd. PMT zal dat in ieder geval wel doen en zullen daar ook nadrukkelijk over blijven communiceren. In het boek geven mensen blijk dat zij willen meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van solidariteit die toekomstproof zijn”
Staatsecretaris Jetta Klijnsma complimenteerde de fondsen en hun uitvoerder met dit mooie boek en sloot de paneldiscussie over solidariteit af met een oproep aan de SER, om zo snel mogelijk te komen met uitgewerkte voortellen voor het nieuwe pensioenstelsel.

Geplaatst in:

Heeft u vragen n.a.v. dit persbericht dan kunt u contact opnemen met Ria van der Steen, woordvoerder PMT, telefoonnummer 06 18306517 of rvs@bpmt.nl.

OVER PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK

PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ongeveer 33.000 ondernemingen, waarin bijna 378.000 werknemers op dit moment een pensioen opbouwen. Tel daarbij op de deelnemers die niet langer een pensioen bij het fonds opbouwen, maar dat voorheen wel deden (rond 655.000) en de personen die al een uitkering ontvangen (ca. 205.000) en het totaal aantal deelnemers is meer dan één miljoen. De klanten van Pensioenfonds Metaal en Techniek zijn de werkgevers en werknemers in de volgende branches:
• metaalbewerking
• loodgieters- en fitters;
• centrale verwarming;
• elektrotechniek;
• carrosseriebouw;
• autoschadeherstel
• garages;
• motorenrevisie;
• reparatie kantoormachines;
• goud- en zilvernijverheid;
• galvaniserende industrie;
• rijwielen;
• modelmakers;
• isolatie;
• diamantindustrie;
• koeltechniek.

Pensioenfonds Metaal en Techniek

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234