Omslag agrofood constante worsteling schoon milieu en kans op honger

HAS-studenten inventariseren voor provincie Noord-Brabant en bedrijfsleven vier toekomstscenario's

(9 november 2016) - Een omslag naar een duurzame agrofoodsector vraagt de komende 10-20 jaar een constante afweging tussen de vraag of we onze directe leefomgeving nog verder willen uitputten en het risico dat met een keuze voor compromisloos circulair te weinig voedsel op ons bord ligt. Overheden, politici, bedrijven en kennisinstellingen zullen bij deze balanceeract naar een duurzamere landbouw en veeteelt telkens de juiste mix van aanjagers en remmers moeten vinden om die transitie vaart te laten houden zonder dat ze uit de bocht vliegt.

Dat ide belangrijkste bevinding die studenten van de HAS Hogeschool hebben gedaan met de FoodGame Brabant, een serious game die de wisselwerking tussen vier toekomstscenario's voor de landbouw en veeteelt zichtbaar maakt. Met circa vijftig andere studenten onderzochten ze binnen acht opdrachten in hun minor 'Werk aan de wereldwijde voedseldialoog' hoe de overgang naar een duurzame agrofood kan worden gestimuleerd.

Food Cha(i)nge Event
De minor is een samenwerking tussen FoodUp! Brabant, HAS Hogeschool en het Brabantse bedrijfsleven. Het studietraject werd woensdag afgerond met het Food Cha(i)nge Event op de HAS Hogeschool, in aanwezigheid van een enthousiaste gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische Ontwikkeling). ''Ook dit jaar is het mooi om te zien dat studenten en bedrijfsleven weer met vernieuwende ideeën weten te komen. En die inbreng hebben we hard nodig, want de omslag naar een écht duurzame agrofood die we in Brabant nastreven is een van de grootste politieke, economische en maatschappelijke uitdagingen van de komende jaren. We hebben elkaar daarbij hard nodig.''

FoodGame Brabant met vier toekomstscenario's
De omvang van de transitie-uitdaging kwam sterk naar voren bij de studenten die de FoodGame Brabant, een samenwerking tussen het geografische informatiebureau Geodan, de Gemeente Oss en FoodUp! Brabant, verder mochten invullen. "Ons werd gevraagd om vier extreme toekomstscenario's door te denken voor 2040. Dat hebben we gedaan langs het assenstelsel 'lineaire-circulaire economie' en 'veel arbeid-volledige automatisering'", vertelt Romana den Engelse.

Collega-student Rodieke Teeuwen vult aan dat de vier kwadranten van het stelsel "duidelijk maken dat een toekomst van 'volledig circulair met veel arbeid' het milieu en de directe leefomgeving de grote winnaars zullen zijn door hergebruik van reststromen. Maar de keerzijde is dat kans op honger, als gevolg van misoogsten en ziekten, aanzienlijk toeneemt."
Daar recht tegenover staat een forse toename van obese Brabanders - met alle daarbij behorende effecten zoals een nauwelijks beheersbare kostenstijging in de gezondheidszorg - als resultaat van een lineaire economie die vanuit een effciencydrang volledig geautomatiseerd is. Machines doen bijna al het werk, er is een overdaad aan pakjes-en-zakjes-voedsel en consumenten hebben nauwelijks binding met wat er zich op het platteland afspeelt.

Zelf ervaren leidt tot betere besluiten
Een instrument als FoodGame Brabant helpt alle partijen die bij de agrofoodtransitie betrokken zijn greep te houden op de grote veranderingen die eraan zitten te komen, adviseren Romana en Rodieke. "Als belanghebbende word je binnen dit 'spel' direct geconfronteerd met de effecten van jouw beslissingen. Zo'n ervaring werkt tien keer beter dan er alleen maar over praten en beperkt de kans op tunnelvisie. De foodgame maakt ook zichtbaar dat automatisering, big data en augmented reality (het combineren van virtuele en werkelijke werkelijkheid - red.) onmisbaar zijn op weg naar een duurzaam voedselsysteem."

Over Food Cha(i)nge Event
Het Food Cha(i)nge Event vormt op woensdag 9 november (13.00-17.00) de afsluiting van de HAS Minor 'Werk aan de wereldwijde voedseldialoog'. De vijftig Minor-studenten presenteren er hun opdrachtresultaten en P.J. Beers, lector Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie, luistert de bijeenkomt op met zijn inaugurele rede. Het event heeft plaats op de HAS Hogeschool.

Over FoodUp! Brabant
FoodUp! Brabant is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant dat mensen bij elkaar brengt die werk maken van gezond en lekker voedsel als eindproduct van een agrofoodketen die opereert vanuit de principes 'goed voor mens, dier, milieu en sociale leefomgeving'. FoodUp! gelooft sterk in de energie van mensen als aanjager van verandering. Dat kunnen bestuurders en politici zijn, individuele burgers en consumenten, boeren en andere ondernemers, studenten en onderzoekers. De drive die binnen zo'n netwerk ontstaat zal zich onherroepelijk vertalen in concrete acties die de agrofoodtransitie versnellen.

Over HAS Hogeschool
HAS Hogeschool is hét top-opleidingscentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en groene ruimte met twee locaties: in Den Bosch en Venlo. De instelling heeft 3000 voltijdstudenten aan verschillende opleidingen op het gebied van agro, food, en groene ruimte. Daarnaast volgen 300 cursisten verschillende bedrijfsopleidingen en is de instelling actief op het gebied van onderzoek en advies. HAS Hogeschool is een middelgrote hogeschool, waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Kernwaarden zijn betrokkenheid, innovatie, resultaatgericht, internationalisering en ondernemerschap. Er zijn 450 medewerkers werkzaam.

Geplaatst in:

Noot voor de redacties:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Coenraadts (06 - 512 457 34) die de minor op het gebied van mediacontacten ondersteunt.

FoodUp! Brabant

plaats:
Den Bosch

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234