Landelijke bewustwordingscampagne Werk en Mantelzorg van start

Werk combineren met mantelzorg, het is de normaalste zaak van de wereld! Toch wordt er weinig over gesproken. En daar gaat de 'Werk&Mantelzorg Buzz-on-tour' iets aan doen! Want alleen als dit belangrijke, actuele thema op de werkvloer bespreekbaar wordt, kunnen we werk en zorg beter op elkaar afstemmen.

" Zo'n 400.000 mantelzorgers voelt zich 'ernstig' belast door zorgtaken. De situatie rondom werk en mantelzorg kan in de toekomst alleen maar meer gaan knellen. Dit komt onder andere doordat niet iedereen even flexibel is wat betreft werktijden en thuiswerken. Bovendien zijn bepaalde ver-lofregelingen onvoldoende bekend onder werknemers." (SER-rapport oktober 2016)

'Werk&Mantelzorg Buzz-on-tour'
In opdracht van de ministeries van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Onderwijs Cultuur en We-tenschappen en Sociale Zaken en Werkgelegenheid start de Stichting Werk&Mantelzorg een lan-delijke campagne om ervoor te zorgen dat Nederlandse werkgevers mantelzorgvriendelijker wor-den. Ons motto: Werk en mantelzorg, zorg dat 't werkt!

Met de 'Werk&Mantelzorg Buzz-on-tour' trekken vertegenwoordigers van de Stichting Werk&Mantelzorg door heel Nederland om in elke provincie zoveel mogelijk 'buzz' te creëren. Ze brengen werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek en inspireren met 'best practices' van werkgevers die al mantelzorgvriendelijk beleid voeren.

Eerste 'buzzhalte' op Dag van de Mantelzorg in Utrecht
Het komende jaar gaat de 'Werk&Mantelzorg Buzz' letterlijk on tour door Nederland. Elke maand stopt de 'buzz' bij een interessante buzzhalte in een andere provincie. De tour start op 10 november bij de gemeente Utrecht. Liesbeth Hoogendijk (voorzitter Stichting Werk&Mantelzorg) opent samen met wethouder Kees Diepeveen de landelijke 'Werk&Mantelzorg Buzz on tour'. De wethouder van Utrecht ontvangt daarbij, uit handen van Liesbeth, de erkenning voor mantelzorg-vriendelijk beleid. De gemeente is niet alleen mantelzorgvriendelijk voor de eigen werknemers, maar stimuleert ook andere, lokale bedrijven en organisaties om mantelzorgvriendelijk te gaan werken.

In januari 2017 rijdt de 'Werk&Mantelzorg Buzz-on-tour' naar een volgende halte. Kijk op www.buzz-on-tour.nl wanneer de 'buzz' in de buurt is en kom langs. Hoe meer mensen, hoe meer gesprekken, hoe meer 'buzz' en hoe groter de kans dat heel NL mantelzorgvriendelijk wordt!

Geplaatst in:

Meer weten over de landelijke campagne? Neem contact op met Nicole Walma, Stichting Werk&Mantelzorg: n.walma@werkenmantelzorg.nl, T 06 28 53 68 18.

Werk&Mantelzorg

plaats:
Doorn

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234