Ambtenaren zijn tegen wetsvoorstel normalisering

Ambtenaren vrezen een verslechtering van hun arbeidsvoorwaarden als de Eerste Kamer vandaag voor de normalisering van ambtenaren stemt. Dat blijkt uit een enquête onder ruim 1.600 ambtenaren door Ambtenarensalaris.

Vandaag stemt de Eerste Kamer over het wetvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren. Als een meerderheid voor is, verliezen alle ambtenaren, behalve die van politie, defensie en de rechterlijke macht, hun aparte ambtenarenstatus en vallen ze onder het normale arbeidsrecht. In plaats van een eenzijdige aanstelling 'van rechtswege' krijgen ambtenaren dan ook een arbeidsovereenkomst, beroeps- en bezwaarprocedures worden vervangen door procedures bij het UWV of de kantonrechter en rechtspositieregelingen worden omgezet in cao's.

Minder beschermd
Normalisering zou het voor ambtenaren makkelijker moeten maken om over te stappen naar de marktsector en vice versa. Ook zou het schrappen van de speciale positie leiden tot minder bureaucratie. Toch is maar iets meer dan 6 procent voor normalisering. Tegenstanders (42,6 procent) zijn vooral bang voor verslechtering van hun positie. Omdat in de nieuwe situatie het private arbeids- en ontslagrecht van toepassing zijn, kan een ambtenaar bij geschillen of ontslag geen bezwaar meer maken bij de eigen werkgever of in beroep gaan bij de bestuursrechter. Hij moet dan naar de kantonrechter. Onterecht volgens de ambtenaren, omdat zij juist vanwege hun bijzondere positie beter beschermd moeten worden dan medewerkers in het bedrijfsleven. Daarnaast vinden ze dat met de afschaffing van de ambtenarenstatus de objectiviteit en integriteit van de overheid in het geding komen.

Met de afschaffing van de ambtenarenstatus, blijven bestaande arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, vakantie- en verlofdagen en uitkeringen bij ontslag of pensioen, overeind. Juist het gelijktrekken van de salarissen en extra's zoals een dertiende maand, zijn voor ambtenaren redenen om wel positief te staan tegenover de normalisering.

Verkapte vorm van saneren
In het makkelijker kunnen overstappen naar de marktsector zien ambtenaren weinig voordeel, omdat zeker in specialistische functies de ervaring, kennis en vaardigheden te ver afliggen van wat in het bedrijfsleven gevraagd wordt. Ambtenaren zien in de normalisering eerder een verkapte vorm van het saneren van de overheid. Door versoepeling van het ontslagrecht kunnen medewerkers immers makkelijker ontslagen worden.

Slecht geïnformeerd
Naast de grote meerderheid die tegen is, weet een relatief groot deel (34,4 procent) niet of hij voor of tegen is. Dit komt met name doordat meer dan de helft niet op de hoogte is van de ontwikkelingen en gevolgen. Men voelt zich daarin slecht geïnformeerd terwijl de impact groot is.

Geen zorgen
Ondanks de vrees voor een slechtere rechtspositie, maakt meer dan de helft van de ambtenaren zich geen zorgen over hun baan. Dit geldt met name voor oudere ambtenaren die binnen enkele jaren met pensioen gaan.

Het wetsvoorstel voor normalisering werd in februari 2014 al aangenomen door de Tweede Kamer.

Over Ambtenarensalaris
Ambtenarensalaris.nl is met meer dan 30.000 unieke bezoekers per maand, een van de grootste online platforms voor (semi) ambtenaren. Als onderdeel van Bridge Finance B.V., biedt Ambtenarensalaris.nl (semi)ambtenaren actueel nieuws en informatie over hun salaris, arbeidsvoorwaarden en overige financiële zaken. De focus ligt op medewerkers bij het Rijk, de gemeente, provincie, waterschappen, politie, brandweer en defensie en in het onderwijs en de zorg.

Aanvullende cijfers en informatie kunt u opvragen bij Bridge Finance,
Hanneke Troost via telefoonnummer 088-5665699.

Bridge Finance B.V.

plaats:
Emmeloord

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234