Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports verkennen fusie

Het Vlaamse Havenbedrijf Gent en het Nederlandse Zeeland Seaports zetten verdere stappen om hun samenwerking te versterken met een fusie als 'stip aan de horizon'. De havenbedrijven hebben de afgelopen maanden een onderzoek verricht naar de kansen en mogelijkheden van een samenwerking. In die opdracht werden ze ondersteund door het bureau McKinsey. Tegen eind april 2017 willen beide havenbedrijven weten of een fusie het beste is. De verkenning is voor beide bedrijven een logisch gevolg van de reeds bestaande intense samenwerking, de ligging, de vergelijkbare omvang van de havengebieden en de strategische overlapping. Op maandag 7 november 2016 ondertekenden beide bedrijven in het Gentse stadhuis daartoe een intentieverklaring.

Het waren de voorzitter van het Havenbedrijf Gent Mathias De Clercq en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Zeeland Seaports Roelf H. de Boer met de respectievelijke CEO's Daan Schalck en Jan Lagasse die omstreeks 18 uur de intentieverklaring ondertekenden. Dit onder het toeziend oog van de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Ben Weyts en de Nederlandse minister-president Mark Rutte en minister Schultz van Haegen van infrastructuur en Milieu. De ondertekening vond plaats als afsluiter van de Vlaams-Nederlandse Top in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis.

Zes maanden onderzoek
Het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports (met de havengebieden van Vlissingen, Terneuzen en Borsele) zullen gedurende de komende zes maanden de mogelijkheden onderzoeken inzake o.a. fiscaliteit, de bestuurlijke en juridische structuur, de relaties met de nationale en regionale overheden, havengelden en prijzen voor concessies en dienstverleningen.

Een logisch gevolg
Deze verdere samenwerking is een logisch gevolg van de ligging, de vergelijkbare omvang en de strategische overlapping van beide havenbedrijven. Het betreft immers één aaneensluitende economische zone van Vlissingen, Borsele en Terneuzen tot Gent. De omvang en de strategie van beide havenbedrijven is op veel vlakken vergelijkbaar (inzetten op het clusteren van activiteiten, bulkhavens, grote industriële aanwezigheid, hoge toegevoegde waarde en hoge tewerkstellingsgraad). Ook wordt momenteel al op verschillende vlakken samengewerkt (de Nieuwe Sluis, gezamenlijke scheepvaartbegeleiding, samen commerciële troeven van de regio promoten op beurzen en management van de haveninfrastructuur).

Nieuwe dynamiek
Beide directies staan 100% achter de fusieverkenning, juist ook vanuit de belangen voor de bedrijven in de haven en de sociaal-economische betekenis voor de regio.

Jan Lagasse, CEO Zeeland Seaports: "Een intensief samenwerkingsverband levert naar onze overtuiging alleen voordelen op. Voordelen voor de bestaande en nieuwe bedrijven die een stevige partner zullen vinden om hen te ondersteunen, voordelen voor de betrokken regio's die met een gecombineerd havenbedrijf tot de top van Europa zullen behoren en voordelen voor de beide havenbedrijven en hun medewerkers die met een grotere kritische massa nog professioneler zullen kunnen opereren. Dit zal ongetwijfeld een nieuwe dynamiek creëren in de Vlaams-Nederlandse Delta."

Daan Schalck, CEO van het Havenbedrijf Gent: "Dit is voor het Havenbedrijf Gent het mooiste project tot nu toe. Samen betreden we de top 10 van de Europese havens. Dit betekent veel voor de slagkracht die wij als haven kunnen tentoonspreiden in een steeds mondialer wordend krachtenveld. Die toegenomen slagkracht is bovendien zeer positief voor de bedrijven in de haven, maar ook voor de regio."

Geplaatst in:

De havengebieden: één krachtige economische regio
De havengebieden van Vlissingen tot Gent zijn centraal gelegen in West-Europa en kunnen in een straal van 500 kilometer maar liefst 500 miljoen consumenten bedienen. Het gebied telt 80.000 inwoners, 110.000 werknemers en ruim 500 bedrijven. Dit gebied is goed voor 13,6 miljard euro aan toegevoegde waarde. Het is 9.300 hectare groot en ontvangt jaarlijks 8.700 zeeschepen.

Zeeland Seaports ligt met de havens van Vlissingen/Borsele en Terneuzen aan het begin van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. De haven van Gent ligt 32 kilometer verder landinwaarts. De havens van Gent en Terneuzen zijn toegankelijk voor schepen met maximum 12,5 meter diepgang. De haven van Vlissingen/Borsele is bereikbaar voor schepen tot 16,5 meter diepgang.

Over Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports
Havenbedrijf Gent, nv van publiek recht, boekte in 2015 een omzet van 33 miljoen euro en 10,2 miljoen euro winst. Gent registreert 26,4 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart en 20,1 miljoen via binnenvaart. De Stad Gent is de aandeelhouder, in de nabije toekomst komen daar de gemeenten Evergem en Zelzate bij. Er werken 160 personeelsleden.
NV Zeeland Seaports (met de havens van Vlissingen, Terneuzen en Borsele) noteerde in 2015 een omzet van 53 miljoen euro en 8 miljoen euro winst. De aandeelhouders zijn de Provincie Zeeland en de gemeenten Vlissingen, Borsele en Terneuzen. Er zijn 90 medewerkers.

Info
Havenbedrijf Gent
Mathias De Clercq
Voorzitter
Tel.: +32 (0)9 266 54 00 / +32 (0)485 69 01 29
schepen.declercq@gent.be
Daan Schalck
CEO
Tel.: +32 (0)476 89 82 93
Daan.Schalck@havengent.be
John Kennedylaan 32 - Haven 3000 A
B-9042 Gent België
www.havengent.be
Zeeland Seaports
Jan Lagasse, CEO
Maarten van As, communicatie
Tel.: +31 651573211
Maarten.vanAs@zeelandseaports.com

Zeeland Seaports

plaats:
Terneuzen
website:
http://www.zeelandseaports.com/nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234