Praktische ondersteuning voor samenwerking OR en preventiemedewerker

In het wetsvoorstel voor wijziging van de Arbowet, waar de Tweede Kamer in september mee heeft ingestemd, is onder andere een grotere rol weggelegd voor de OR en de preventiemedewerker. Om hier in de praktijk ook invulling aan te kunnen geven heeft TNO concrete handvatten ontwikkeld om preventiemedewerkers en ondernemingsraden bewust te maken van hun rollen en succesvol te laten optrekken voor een veilige en gezonde werkplek.

Voor OR
De preventiemedewerker vormt als interne deskundige een belangrijke schakel in het Arbobeleid. De OR had al instemmingsrecht op het Arbobeleid, maar nu krijgt de OR ook instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. In de voor de OR ontwikkelde flyer "De Preventiemedewerker: een belangrijke schakel in het arbobeleid" wordt inzicht gegeven in het belang van de preventiemedewerker en de samenwerking, inclusief praktische tips over de invulling hiervan.

- De tips voor de OR zijn gratis beschikbaar op: http://www.inpreventie.nl/kennis/preventiewerk/voo...

Voor preventiemedewerkers
Uit gesprekken met preventiemedewerkers is regelmatig naar voren gekomen dat zij het lastig vinden om de samenwerking aan te gaan met de ondernemingsraad. TNO ontwikkelde voor inPreventie een uitbreiding van de bestaande samenwerkposter. Op de poster wordt inzichtelijk gemaakt waarom de OR een belangrijke partner is op het gebied van veilig en gezond werken, wat hun belangen zijn en hoe je daar als preventiemedewerker op kunt aansluiten. Concrete tips om samen te werken met de OR helpen de preventiemedewerker in 3 stappen om in gesprek te gaan en in gesprek te blijven.

- De samenwerkposter is gratis te downloaden via: http://www.inpreventie.nl/kennis/preventiewerk/voorlichting-overleg.
- De tips voor samenwerking zijn beschikbaar op: http://www.inpreventie.nl/pagina/in-3-stappen-samenwerken-met-de-or.

Geplaatst in:

inPreventie

plaats:
Rotterdam

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234