ORUN-diploma bij mbo-diploma paard

Studenten paardensport die hun opleiding volgen bij een AOC, kunnen nu ook het ORUN-diploma krijgen bij hun mbo-diploma. Dit hebben de AOC Raad en de Sectorraad Paarden met elkaar afgesproken. Op donderdag 3 november ondertekenden zij hiervoor een convenant.

Eerder al waren de hippische exameneisen van beide diploma’s op elkaar afgestemd. Nu is tevens afgesproken dat voor de examens voor de opleidingen paardensport- en houderij gebruik gemaakt kan worden gemaakt van een landelijke ORUN-AOC poule van assessoren. De assessoren worden aangesteld door de ORUN en nemen de examens af. Hiermee worden de afgenomen examens ORUN-waardig en verkrijgt de leerling bovenop het mbo-diploma ook het ORUN-diploma.

Met de aanstelling door de ORUN zijn de assessoren verplicht deel te nemen aan de jaarlijkse deskundigheidsbevordering die wordt aangeboden door de ORUN. Tevens worden de examens bezocht door gecommitteerden namens de ORUN.

Het convenant is getekend door Piet Jansen (voorzitter van de Sectorraad Paarden, belangenbehartiger collectieve belangen in de paardensector ), Pieter Siemerink (Orun) en Bastiaan Pellikaan (vertegenwoordiger AOC’s, namens de AOC Raad in samenwerking met de Bedrijfstakgroep Voedsel Groen en Gastvrijheid van de MBO Raad).

Door de gemaakte afspraken in dit convenant wordt er eenduidigheid, transparantie en kwaliteit aan de markt gegarandeerd. Op deze wijze zorgt de branche samen met het onderwijs voor optimale transparantie over de waarde en inhoud van het diploma.

De AOC's verzorgen een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving: groen onderwijs op vmbo- en mbo-niveau en volwassenen- educatie op ruim 100 locaties. Op dit moment verzorgen wij voor 34.000 leerlingen vmbo-onderwijs en voor 26.000 studenten mbo-onderwijs.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie of de foto van de ondertekening in hogere resolutie kunt u terecht bij Mirjam Kuggeleijn, voorlichter AOC Raad. Tel: 06-27133021.

AOC Raad

plaats:
Wageningen
website:
http://www.aocraad.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234