Aantal jongeren dat drinkt in 12 jaar tijd bijna gehalveerd

Ook bingedrinken neemt sterk af
Uit de laatste cijfers van de Nationale Drug Monitor (NDM) blijkt dat scholieren steeds minder alcohol drinken. Ook het bingedrinken, 5 glazen of meer tijdens een gelegenheid, gaat omlaag.

Neerwaartse trend
Deze neerwaartse trend is al een paar jaar gaande. De daling onder 12- tot 16-jarige scholieren van het reguliere voortgezet onderwijs geldt voor jongens en meisjes van elke leeftijd en voor zowel het gebruik ooit in het leven, recent (afgelopen jaar), het actueel gebruik (laatste maand) en het bingedrinken.

In 2015 had minder dan een vijfde, namelijk 18,2%, van de scholieren op 12-jarige leeftijd ooit een glas alcohol gedronken. In 2003 lag dat percentage met 71,1% nog ongeveer vier keer zo hoog. In 2003 had 83,7% van alle jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar ooit alcohol gedronken, in 2015 is dit gedaald naar 45,4%.

Bingedrinken
Het percentage scholieren van 12 t/m 16 jaar dat in de afgelopen maand minimaal een keer aan bingedrinken heeft gedaan, is gedaald van 39,9% in 2003 naar 17,8% in 2015.

STIVA is verheugd over deze ontwikkelingen die bevestigen dat - ondanks dat er nog genoeg ruimte voor verbetering is - de trend positief is. STIVA directeur Peter de Wolf: "Op tal van vlakken zien we dat mensen steeds verstandiger met alcoholhoudende drank omgaan. Dat zien we in het verkeer, maar ook bij vrouwen die zwanger zijn en niet zouden moeten drinken. Belangrijk bij deze NDM cijfers is dat ook jongeren steeds minder en minder excessief drinken. Het aantal jongeren dat drinkt is in 12 jaar tijd bijna gehalveerd."

Over STIVA
Verenigd in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) leveren de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken een actieve bijdrage aan het bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie en het terugdringen van alcoholmisbruik. Tevens bevordert STIVA een maatschappelijk verantwoord marktgedrag door coördinatie van en communicatie over de zelfregulering die de bedrijfssectoren realiseren aan de hand van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA).

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Peter de Wolf, directeur van STIVA
M: +31 (0)6 4613 9326
T: +31 (0)70 76 201 76
@: dewolf@stiva.nl

STIVA - Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie

plaats:
Den Haag
website:
http://www.stiva.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234