Kwartaal update Q3 2016

Novisource op koers voor groei en verbetering winstgevendheid

In het derde kwartaal van 2016 realiseerde het aan Euronext Amsterdam genoteerde Novisource een hogere omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Ook het resultaat over het derde kwartaal van 2016 was duidelijk hoger dan in het derde kwartaal van 2015. De in juni 2016 aangekondigde kostenbesparingen in combinatie met scherpe focus op de markt, beginnen zichtbaar hun vruchten af te werpen. De voortgang van implementatie van de kostenbesparende maatregelen verlopen volgens planning en zijn voor het einde van het jaar afgerond. De met maatregelen gemoeide kosten vallen binnen de voorzieningen. Van de in de pers gesuggereerde claims is geen sprake geweest. Daarnaast worden de komende maanden diverse initiatieven ontplooit om de positie naar de markt verder te verbeteren.

Door de ontwikkeling van de omzet en het resultaat voelt de Raad van Bestuur zich gesterkt in de eerder afgeven doelstelling van 1,5 miljoen euro voor het bedrijfsresultaat 2017.

Zoals bekend heeft Novisource een Buitengewone Algemene Aandeelhouders Vergadering belegd op 29 november 2016 waarin zowel nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen alsook voor de Raad van Bestuur worden voorgedragen. Novisource ziet dit als een belangrijke mijlpaal van verdere stabilisatie en versterking van de onderneming.

Voor meer informatie over dit persbericht:
Eric Drossaert, CEO +31 (0)30 850 44 44
ir@novisource.nl

Disclaimer
Over Novisource N.V.: Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) bevat de merken Novisource Banking & Investments, Novisource Insurance & Pensions, Novisource Information Management, B-street en Diesis Consultancy. Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema's op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Met Information Management richt Novisource zich ook op de sectoren Telecom, Technology en Utilities. B-street matcht ZZP'ers op aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT bij aansprekende opdrachtgevers binnen finance, zorg en e-commerce. Het gaat daarbij om tijdelijke opdrachten. Diesis Consultancy is gespecialiseerd in complexe financiële administraties, processen en systemen. Diesis Consultancy heeft vooral kennis van applicaties zoals CODA, Icorp en SAP Business Objects. Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl, www.diesis.nl of www.b-street.nl.

Eric Drossaert
030 850 44 44 of 06 86 67 01 51

Novisource N.V.

plaats:
Nieuwegein
website:
http://novisource.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234