SLAAP2016: eerste gezamenlijke slaapcongres in Nederland

Slaapcongres Nederland

Wat hebben we aan zo'n groot congres?
SLAAP2016 op 3 en 4 november congrescentrum de Heerlickheijd van Ermelo, is het eerste gezamenlijke Slaapcongres in Nederland waar zowel de basiswetenschap als de slaapspecialisten ruim zijn vertegenwoordigd. Het is daarmee ook het grootste slaapcongres tot nu toe in Nederland.
Door combinatie van wetenschap en de toepassingen van die basale wetenschap in de praktijk, zullen de meeste patiënten kunnen profiteren van de beste actuele kennis waardoor de beste behandeling van de vele soorten slaapstoornissen wordt mogelijk gemaakt. De zeer vele Smartphone App's die meestal veel kosten maar niets doen worden in een aparte sessie besproken.

Waarom is slaap belangrijk?
Slaaptekort en gestoorde slaap hebben een enorme impact op de gezondheid. Te weinig slaap en slaapziekten veroorzaken gestoorde stofwisseling waardoor o.a. suikerziekte, obesitas en hart en vaatziekten kunnen ontstaan. Ook het gedrag wordt negatief beïnvloed, slaaptekort maakt mensen emotioneel, snel opvliegerig, agressief en veroorzaakt risicovol gedrag. Slaperigheid overdag is een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen.

Om hoeveel mensen gaat het?
Voorzichtige schattingen tonen dat meer dan 20% van de bevolking problemen heeft met de slaap en dat ruim 10% van de bevolking een slaapstoornis heeft. Het gaat om mensen van alle leeftijden. Slechts een klein deel van deze mensen, het topje van de ijsberg, komt bij een slaapspecialist. De overigen doen aan zelfmedicatie of worden met regulier slaappillen behandeld, waardoor geheugenproblemen, verslaving en nog meer slaperigheid ontstaan.

Unieke samenwerking
Deze unieke gebeurtenis is mede ontstaan door initiatief van de Hersenstichting en wordt georganiseerd door de Nederlandse vereniging voor Slaap en Waak Onderzoek (NSWO) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) in samenwerking met alle werkgroepen van de specialisten en wetenschappers die zich met slaap bezighouden.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerders van de organisatie Dr Hans Hamburger neuroloog, somnoloog, voorzitter NSWO tel: 0653406862
Dr Al de Weerd, neuroloog, somnoloog, voorzitter SVNL

Slaapcongres Nederland

plaats:
Ermelo

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234