Vonnis in Kort Geding inzake partytent van Blokker en Leen Bakker

De Rechtbank Den Haag heeft op 2 november 2016 vonnis gewezen in de kortgedingprocedure van Zheijang Zhengte Co. Ltd (verder: “Zhengte”) tegen gedaagden Blokker B.V. en Leen Bakker Nederland B.V. (verder “Blokker” respectievelijk “Leen Bakker”). Zhengte beriep zich tegenover gedaagden onder andere op haar model- en auteursrecht op een partytent (de ‘Butterfly Gazebo’). De Butterfly Gazebo wordt in Nederland onder het merk Sorara op de markt gebracht (zie www.sorara.eu). Zhengte heeft in de procedure tevens het standpunt ingenomen dat de partytent van Blokker en Leen Bakker van mindere kwaliteit is.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het modelrecht van Zhengte voorshands geldig is. Ook oordeelde de voorzieningenrechter dat de tent, die Blokker en Leen Bakker afgelopen zomer op de markt brachten, zodanig met Zhengtes model van de Sorara Butterfly overeenstemt, dat deze tent inbreuk maakt op Zhengte’s rechten. Dat Leen Bakker en Blokker de tent niet zelf hebben geproduceerd maar hebben ingekocht en verkocht maakt dit niet anders: ook met deze commerciële handelingen plegen gedaagden inbreuk.

Blokker en Leen Bakker mogen hun partytent dan ook niet meer op de markt brengen. Doen zij dat wel, dan zijn ze dwangsommen aan Zhengte verschuldigd. Van de rechter dienen Blokker en Leen Bakker opgave te doen van de aantallen ingekochte en verkochte partytenten. Ook moeten Leen Bakker en Blokker aan Zhengte de kosten, die Zhengte met het voeren van de procedure heeft gemaakt, vergoeden.

De rechter heeft een termijn gesteld waarbinnen een bodemprocedure aangespannen moet worden. Mochten partijen vóór die tijd toch nieuwe afspraken maken, dan volgt er geen bodemprocedure.

Uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id...

Sorara Outdoor Living B.V.

plaats:
Den Haag

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234