Voordekunst gaat via crowdfunding naar crowd engagement

Vandaag presenteert crowdfundingplatform Voordekunst haar toekomstvisie in Amsterdam. Centraal hierin staat niet de financiering, maar juist het betrekken van publiek. Via een donatie naar een relatie, dat is volgens het platform de meerwaarde van crowdfunding in de creatieve sector.

Inzetten op het begeleiden van makers
Met de focus op engagement gaat Voordekunst terug naar haar basis en wil het zich de komende jaren nadrukkelijker ontwikkelen als kennisinstituut. Voordekunst zet zich in om kunstmakers handvatten te bieden zich te positioneren en een relatie te bouwen met hun publiek. Dit doet het door de begeleiding aan makers te intensiveren, een online academie te ontwikkelen en samen met experts masterclasses te organiseren.

Crowdfunding in NL
Platforms voor creatieve crowdfunding hebben in Nederland gepionierd, maar de branche wordt momenteel gedomineerd door platforms voor bedrijfsfinanciering. Participanten lopen risico én de motivatie van investeerders is vooral financieel. Bij voordekunst is dit anders. Door de focus op betrokkenheid te leggen, profileert Stichting voordekunst zich nadrukkelijk meer als goed doel dan als financieel loket.

Impact voordekunst
Voordekunst.nl lanceerde op 4 november 2010 en was hiermee in Europa het eerste crowdfunding platform voor kunstprojecten. Doelstellingen van de organisatie zijn het stimuleren van ondernemerschap bij makers en het vergroten van het publieke draagvlak voor kunst en cultuur. Maar liefst 80% van de projecten op voordekunst.nl weet een campagne succesvol af te ronden, er zijn meer dan 2.000 projecten succesvol gefinancierd en ruim 120.000 donateurs hebben bijgedragen. Via voordekunst.nl is inmiddels 12,5 miljoen euro gedoneerd voor kunst en cultuur.

Voordekunst als kweekvijver voor mecenaat
Daarnaast wil voordekunst het Nederlandse publiek laten zien wat de cultuursector te bieden heeft. Voor ruim 30% van de donateurs is voordekunst.nl de eerste kennismaking met het geven aan kunst en cultuur. Voordekunst ziet het dan ook als haar taak om deze rol als kweekvijver voor het mecenaat verder te verstevigen.

De toekomstvisie van voordekunst wordt vandaag, woensdag 2 november om 16.00 uur gepresenteerd in Felix in de Steigers, Keizersgracht 324, Amsterdam.

Geplaatst in:

Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met Roy Cremers, oprichter en directeur: roy@voordekunst.nl / 020-2337019

Stichting Voordekunst

plaats:
Amsterdam
website:
https://www.voordekunst.nl/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234