Meer probleemjongeren aan het werk door nieuwe opleiding Jobcoach

Nieuwe opleiding Jobcoach sluit perfect aan bij behoeften van werkgever en werknemer

Sterk in Werk, een onderdeel van Koraal Groep dat zich richt op arbeidsintegratie en jobcoaching, verzorgt samen met PHH Academie de opleiding Jobcoach Nieuwe Stijl. Het is een erkende minor opleiding op HBO-niveau bestemd voor mensen die al in het werkveld actief zijn of die jobcoach willen worden.

De nieuwe opleiding sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving. Nog maar recent zijn de Wet Werken naar Vermogen (WWNV), de Participatiewet, de WMO wet en de WLZ in werking getreden. Voor mensen met een beperking en een afstand tot betaald werk geldt nu meer dan ooit: wie aan de slag kan, moet ook echt aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt. Om daadwerkelijk betaald werk te krijgen én te houden, hebben zij professionele begeleiding nodig. De opleiding Jobcoach Nieuwe Stijl leidt deze professionals op.

Inhoudelijk is de opleiding opgebouwd vanuit algemene kaders die het werkveld direct raken. Een belangrijke rode draad zijn de coachende vaardigheden die in de nieuwe situatie nog noodzakelijker zijn. Inhoudelijk gaat de opleiding onder meer in op wet- en regelgeving in zorg, welzijn en sociale zekerheid, het kunnen ondersteunen van participatie, bemiddeling naar werk en herstel en op een moderne visie op doel- en cliëntgroepen. Meer concreet: de jobcoach nieuwe stijl is op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving. Hij/zij ondersteunt enerzijds cliënten bij het vinden van passend betaald werk en onderhoudt anderzijds contacten met alle betrokkenen rondom de cliënt, zoals werkgevers, professionals, ouders en verwanten.

De opleiding kan op verschillende momenten beginnen en wordt in twee werkvormen aangeboden: in klassikale bijeenkomsten en via een individuele route met E-learning. Er is ook een in-company-variant mogelijk. Verder is de opleiding als minor onderdeel van bachelor studie van de Hogeschool NOVI, die verantwoordelijk is voor de beheersstructuur. De uitvoering van het programma is in handen van de PHH Academie en Sterk in Werk. De docenten komen uit de beroepspraktijk en werken inhoudelijk samen met deskundigen van diverse hogescholen en uitvoeringsinstellingen. De opleiding is officieel erkend door de Nederlandse Vereniging voor Supported Employment (NVS). De NVS is onderdeel van de Europese vereniging, EUSE, en de wereldassociatie voor Supported Employment (WASE).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja Beelen van Sterk in Werk 06 54782853

Koraalgroep

plaats:
Sittard
website:
http://www.koraalgroep.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234