Renate de Groot hoogleraar Biopsychologie van Leren

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft per 1 november 2016 dr. Renate de Groot benoemd tot hoogleraar Biopsychologie van Leren bij het Welten-instituut, het onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie, van de Open Universiteit.

Met behulp van de leerstoel 'Biopsychologie van Leren' beoogt prof. dr. Renate de Groot kennis en inzicht te krijgen in hoe context en condities het leerproces, de lerende en de leeruitkomsten beïnvloeden.

Biopsychologie van Leren
Leren is geen geïsoleerde cognitieve gebeurtenis in de hersenen van de lerende. Naast het persoonlijk leervermogen (i.e., de genetica en de daarmee samenhangende persoonskenmerken) hangt de mate waarin geleerd wordt sterk af van de context van en de condities waaronder een persoon probeert te leren. Hierbij wordt context gedefinieerd als de (leer)omgeving waarin het leren plaatsvindt (dit kan de school, de werkplek, het dagelijkse leven zijn) en de condities als variabelen die rechtstreeks de biopsychologie van de lerende negatief (e.g., stress, vermoeidheid, ziekte) of positief (e.g., zelfverzekerdheid, motivatie, leerstrategieën, beweging, gezonde voeding, slaap) beïnvloeden. Genetica, context en condities kunnen gezamenlijk ook wel voorwaarden voor leren genoemd worden.

Doel van de leerstoel Biopsychologie van Leren is, deze voorwaarden voor leren te onderzoeken en inzichtelijk te maken. Het uiteindelijk doel is om door ontwikkeling van diverse interventies, handreikingen en onderwijsinnovaties aan te kunnen bieden die het leerproces, de context en/of conditie van de lerende of de leeruitkomst op effectieve, efficiënte en/of bevredigende wijze kunnen bevorderen. Dit soort innovaties zullen zich niet beperken tot alleen leerlingen in het primair en secundair onderwijs, maar ook zeker de ontwikkeling van instrumenten en apps omvatten die van belang kunnen zijn in het volwassen (afstands-)onderwijs.

Prof. dr. Renate de Groot zal in haar nieuwe functie o.a. leidinggeven aan onderzoeks- en valorisatieprojecten met betrekking tot deze leerstoel. Daarnaast zal zij nieuwe onderzoekthema's entameren, expertise ontwikkelen die van belang is voor effectief, efficiënt en bevredigend leren op alle niveaus en de kennis die zij en haar team vergaren representeren zowel binnen als buiten de Open Universiteit.

Renate de Groot
Prof. dr. Renate de Groot (1975) is van origine gezondheidswetenschapper. Sinds 2010 is zij werkzaam als universitair hoofddocent bij de Open Universiteit waar zij programmaleider is van de onderzoeksgroep 'Brein, Leefstijl en Leren' en vanaf maart 2015 interim-voorzitter van de vakgroep FEEEL (Fostering Efficient, Effective, and Enjoyable Learning) bij het Welten-instituut. Haar wetenschappelijke inbreng op het gebied van leren en cognitie in een levenslang perspectief hebben tot nu toe geresulteerd in meer dan vijfenzestig publicaties in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften en regelmatige subsidies voor haar werk.
Prof. dr. Renate de Groot is verder bestuurslid van ISSFAL (International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids), een van de belangrijkste wetenschappelijke gemeenschappen in het veld en heeft een belangrijke rol gespeeld in het opzetten van de OU-brede ethische commissie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Persvoorlichting van de Open Universiteit, tel. 045-576 2999. Algemene informatie over de Open Universiteit vindt u op www.ou.nl.

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234