Arcona Property Fund kondigt voorwaarden claimemissie aan

Arcona Property Fund kondigt voorwaarden claimemissie aan

Arcona Property Fund N.V. (Property Fund) maakt de voorwaarden van de EUR 8,6 miljoen claimemissie bekend. De claimemissie is volledig gegarandeerd. Zoals eerder aangekondigd, worden met de opbrengst van de claimemissie, de uitgifte van converteerbare obligaties van EUR 3,5 miljoen, een lening van de Raiffeisen Bank Polska van EUR 10,5 miljoen en een verkoperslening van EUR 4,7 miljoen 11 retail shopping centra in Polen aangekocht. De claimemissie is een belangrijke stap in de verdere groei van het Property Fund.
- Claimemissie van 1.726.445 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van EUR 5 per aandeel, met een opbrengst van EUR 8.632.225.
- De uitgifteprijs vertegenwoordigt een discount van 17,8% ten opzichte van de theoretische ex-rights prijs ('TERP'), gebaseerd op de slotkoers van het Property Fund op 28 oktober 2016.
- Registratiedatum voor de toewijzing van claims is vandaag (31 oktober 2016) om 17:40 CET, direct na sluiting van de handelsdag in aandelen Property Fund op Euronext Amsterdam.
- De start van de handel in de claims loopt van 09:00 CET op 1 november 2016 tot 13:00 CET op 9 november.
- De uitoefenperiode loopt van 09:00 CET op 1 november 2016 tot 15:00 CET op 11 november 2016.
- De toewijzing van aandelen vindt uiterlijk plaats op 14 november 2016 en de levering en betaling op 15 november 2016.

Voor meer details over het Property Fund en de claimemissie wordt verwezen naar het Registration Document d.d. 19 oktober 2016 en de Securities Note en Summary d.d. 28 oktober 2016 (deze vormen samen het Prospectus en zijn goedgekeurd door de AFM), welke beschikbaar zijn op de website www.arconacapital.nl

Voorwaarden van de claimemissie
De volgende voorwaarden zijn onderdeel van meer gedetailleerde voorwaarden welke staan vermeld in de Securities Note en Summary.

Uitgifteprijs
Het Property Fund lanceert vandaag een claimemissie aan houders van gewone aandelen Property Fund pro rata hun huidige aandelenbelangen, die in totaal recht geven op 1.726.445 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van EUR 5 per aandeel (gelijk aan de nominale waarde). De uitgifteprijs vertegenwoordigt een korting van 17,8% op de TERP op basis van de slotkoers van de aandelen aan Euronext Amsterdam op 28 oktober 2016 van EUR 7,39.

Registratiedatum en uitoefenperiode
Elke aandeelhouder die vandaag (31 oktober 2016) om 17:40 CET is geregistreerd als aandeelhouder van het Property Fund (registratiedatum) ontvangt voor ieder aandeel 1 claim. Elke 10 claims geven recht op 12 nieuwe aandelen tegen betaling van de uitgifteprijs. Claims kunnen worden uitgeoefend door daartoe gerechtigde personen (ofwel Eligible Persons), dat wil zeggen aandeelhouders aan wie de claims op de registratiedatum zijn toegewezen dan wel opvolgende kopers van de claims mits deze als Eligible Persons kwalificeren, zoals beschreven in de Securities Note en Summary.

Gerechtigde personen mogen inschrijven op nieuwe aandelen door de uitoefening van claims in de periode van 9:00 CET op 1 november 2016 tot 15:00 CET op 11 november 2016 (de uitoefenperiode). Let op: de laatste dag en/of tijd waarop de instructie tot uitoefening van de claims kan worden gegeven, kan afwijken afhankelijk van de financiële instelling waaraan de instructie wordt gegeven. Claims kunnen alleen uitgeoefend worden in een veelvoud van 10. Er zullen geen fracties van aandelen worden uitgegeven. Wanneer een gerechtigde persoon zijn claims heeft uitgeoefend, mag hij deze instructie niet terugtrekken of wijzigen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld in de Securities Note.

Claims die niet voor afloop van de uitoefenperiode zijn uitgeoefend, vervallen en kunnen niet langer worden uitgeoefend. De (rechts)personen die de claimemissie hebben onderschreven (underwriters) zullen de aandelen, waarvoor de claims zijn vervallen, kopen tegen de uitgiftekoers.

Aandeelhouders die hun claims niet uitoefenen, zullen verwateren in hun belang en hun stemrecht door de uitgifte van de nieuwe aandelen. De verwatering bedraagt 54,5%.

Notering en verhandeling van de claims
Met ingang van morgen (1 november 2016) 9:00 CET zullen de claims worden verhandeld op Euronext Amsterdam (symbool: ARCRI en ISIN code: NL0012061022). De handel eindigt om 13:00 CET op 9 november 2016.

Tijdschema
Onder voorbehoud van wijziging of verlenging van de aanbieding van de claims en onvoorziene omstandigheden, ziet het tijdschema er als volgt uit:
Gebeurtenis Tijd Datum
Registratiedatum - 17:40 CET - Direct na het sluiten van de handel op Euronext Amsterdam om 17:40 CET op 31 oktober 2016
Start van de handel in aandelen zonder de claims op Euronext Amsterdam - 09:00 CET - 1 november 2016
Start van de handel in de claims - 09:00 CET - 1 november 2016
Start van de uitoefenperiode - 09:00 CET - 1 november 2016
Einde van de handel in de claims - 13:00 CET - 9 november 2016
Einde van de uitoefenperiode - 15:00 CET - 11 november 2016
Toewijzen van aandelen - 14 november 2016
Levering en betaling - 15 november 2016

Algemeen
Dit persbericht is geen prospectus in de zin van de Wet op het financieel toezicht en vormt daarom geen aanbieding om effecten te kopen. De aanbieding van de claims zal uitsluitend geschieden via het Prospectus en een belegger dient zijn investeringsbeslissing uitsluitend te baseren op het Prospectus, dat te downloaden is via www.arconacapital.nl en kosteloos verkrijgbaar is bij Arcona Capital.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Arcona Capital Fund Management B.V.
Tel: 0570-665860
E-mail: info@arconacapital.com

Arcona Property Fund N.V. belegt in commercieel vastgoed in Midden Europa. Aandelen van het Arcona Property Fund (ISIN code NL0006311706) zijn dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam als closed-end beleggingsfonds.

Arcona Capital Nederland

plaats:
Deventer

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234