Stelsel van toezicht in nieuwe Wiv schiet tekort

De Afdeling advisering van de Raad van State concludeert dat het stelsel van toezicht in het voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten tekortschiet. Dit staat in het advies over het wetsvoorstel dat vandaag (28 oktober 2016) openbaar is geworden.

Twijfels over effectiviteit van het stelsel van toezicht
De Afdeling advisering heeft ernstige twijfels over de daadwerkelijke effectiviteit van dat stelsel. Deze effectiviteit van het toezicht is van wezenlijk belang voor de werking van de voorgestelde nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Afdeling advisering heeft daarom bezwaar tegen de inhoud en opzet van het voorgestelde stelsel van toezicht. Zij adviseert het wetsvoorstel op dit punt niet in zijn huidige vorm bij de Tweede Kamer in te dienen.

Vereisten van het EVRM
De Afdeling advisering concludeert overigens dat het wetsvoorstel ook een aanzienlijk aantal belangrijke waarborgen bevat waarmee voldaan wordt aan enkele essentiële vereisten van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Wel is de Afdeling advisering kritisch over de proportionaliteit van met name de grootschalige gegevensverzameling (Big Data). Wat betreft de bewaartermijn van drie jaar voor gegevens die via de voorgestelde brede interceptiebevoegdheid worden verkregen, is de Afdeling advisering er niet van overtuigd dat het wetsvoorstel en de memorie van toelichting op alle punten daadwerkelijk voldoen aan de EVRM-vereisten.

De volledige tekst van het advies met nummer W04.16.0097 staat op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over het advies en/of de procedure kunt u contact opnemen met mr. Emmy de Jager, via 070 - 426 4520 of 06 - 52 07 70 00 of met mr. Wendy van der Sluijs, via 070 426 4812 of 06 - 23 31 75 06, persvoorlichters van de Raad van State.

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234