Uitnodiging aanbieding advies 'Verbindend landschap' 8 nov. Den Haag

Op 8 november 2016 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies 'Verbindend landschap' uit. In dit advies gaat de raad in op de vraag hoe de verandering van het landschap als gevolg van duurzaamheidsopgaven kan en moet worden begeleid. De raad kijkt naar de kwaliteit van het landschap in al zijn facetten. Namens de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) neemt Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en Water het advies in ontvangst en geeft een eerste reactie.

De raad nodigt de media van harte uit om de presentatie van het advies bij te wonen.

Over het advies
Nederland staat voor de opgave om de samenleving te verduurzamen. De daarvoor benodigde transities zullen het landschap onherroepelijk veranderen. Het gaat bijvoorbeeld om de verduurzaming van de landbouw, de energietransitie en de aanpassing aan de klimaatverandering. In het advies geeft de raad via aanbevelingen aan overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) aan hoe de kwaliteit van het landschap leidend kan zijn in het omgevingsbeleid.

Datum: dinsdag 8 november 2016, 15.30 - 17.30 uur
Locatie: Paviljoen de Witte, Pellenaerstraat 4, 2586, Den Haag
Aanmelden Aanmelden voor de bijeenkomst is gewenst via e-mail: miep.eisner@rli.nl

Programma
De voorzitter van de Rli Jan Jaap de Graeff en raadslid Annemieke Nijhof zullen het advies presenteren. Na de reactie van Peter Heij zullen Jan Jacob van Dijk (gedeputeerde provincie Gelderland) en Berno Strootman (rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving) hun reactie op het advies geven, en is er ruimte voor debat met de zaal.

Interviewverzoeken
Interviews met de voorzitter van de raad, Jan Jaap de Graeff en/of raadslid Annemieke Nijhof, kunt u aanvragen via miep.eisner@rli.nl of 06 153699339. Op het publiceren rust een embargo tot 8 november 16:30 uur.

Lees meer over het advies 'Verbindend landschap' en het programma op www.rli.nl

Noot voor de redactie
Voor het aanvragen van interviews en voor het aanmelden voor de presentatie kunt u contact opnemen met Miep Eisner, communicatieadviseur, miep.eisner@rli.nl, 06 1536 9339.

Voor inhoudelijke informatie over het advies kunt u zich wenden tot de projectleider Yvette Oostendorp, yvette.oostendorp@rli.nl 06 2702 0642.
Het persbericht en het advies zijn op 8 november 2016 vanaf 16:30 uur beschikbaar via www.rli.nl.
Volg ons op Twitter @raadrli en twitter mee met #landschap2070.

Algemene informatie
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. Voorzitter is ir J.J. de Graeff.

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rli.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234