Oratie prof.dr.ir. Jos Trienekens: Hoe ver-vliegt onze informatie?

In de afgelopen decennia is de complexiteit van samenwerkingsverbanden binnen en tussen organisaties sterk toegenomen. Om de samenwerking effectief te laten verlopen worden dan ook steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van informatie en informatievoorziening. Prof. dr. ir. Jos Trienekens gaat in zijn inaugurele rede in op succesfactoren en risico's van softwaresystemen, om zich vervolgens te verdiepen in de kwaliteit van informatievoorziening binnen en tussen organisaties. De oratie vindt plaats op vrijdag 28 oktober 2016 bij de Open Universiteit in Heerlen.

Grote risico's
Regelmatig worden we geconfronteerd met het feit dat informatierisico's binnen organisaties en netwerken niet tijdig herkend en bijgestuurd worden. De consequenties daarvan kunnen desastreus zijn. Voor de betreffende organisaties, maar ook voor de samenleving als geheel. Denk alleen maar aan de afgelopen kredietcrisis. Allerlei onderzoeken tonen aan dat deze problemen mede zijn veroorzaakt door een haperende informatievoorziening en een onvoldoende beheersing van de risico's. De basis voor risicomanagement en betrouwbare informatiesystemen van hoge kwaliteit schiet in de praktijk dus regelmatig flink tekort.

Nieuwe accenten informatiekwaliteit
Samenwerkende organisaties in netwerkverbanden zien zich, mede door de voortschrijdende globalisering, voor nieuwe uitdagingen geplaatst op het vlak van informatisering. Dit geldt bijvoorbeeld voor educatienetwerken, waarin opleidings-, examinerings-, certificerings- en IT-bedrijven, samen met het bedrijfsleven werken aan een hoogwaardige dienstverlening om mensen te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden. In deze context heeft de informatiekwaliteit veel nieuwe accenten gekregen. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van samenwerkingsdynamiek, co-creatie en (de)centrale dataopslag.

Verschillende perspectieven
In zijn oratie belicht Jos Trienekens informatiekwaliteit vanuit verschillende perspectieven, namelijk een technologisch-, een ondernemings- en een netwerkperspectief. Trienekens plaatst vraagstukken, resultaten en ontwikkelingen in een kader en licht daarbij recentelijk opgestarte onderzoeksprojecten toe.

Inaugurele rede
De inaugurele rede (oratie) van prof. dr. ir. Jos J.M. Trienekens als bijzonder hoogleraar 'Information Management in Educational Value Networks' vindt plaats op vrijdag 28 oktober 2016 in de aula van het vergadercentrum Pretoria van de Open Universiteit in Heerlen. De aanvang is 16.00 uur, ontvangst vanaf 15.30 uur.
De oratie wordt ook integraal uitgezonden en is te volgen via www.ou.nl/conferentie.

Over Jos Trienekens
Jos Trienekens (64) studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft. In 1994 promoveerde hij aan de faculteit Industrial Engineering en Innovation Science van de TU Eindhoven. Sinds 2000 is hij bij DEKRA Certification B.V. werkzaam op het terrein van Persoonscertificatie. Sinds 1 oktober 2015 is hij als bijzonder hoogleraar Information Management in Educational Value Networks' aangesteld bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit. Zijn leerstoel wordt gefinancierd door DEKRA Certification B.V. in Arnhem.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Persvoorlichting van de Open Universiteit, tel. 045-576 2999. Algemene informatie over de Open Universiteit vindt u op www.ou.nl.

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234