Webinar flexibel onderwijs: van one-size-fits-all tot maatpak

Zowel hbo- als mbo-instellingen kunnen er niet omheen: het onderwijs moet flexibeler. Studenten willen meer op maat bediend worden. Dat is geen 'overnight' operatie die je zo even doorvoert. Op 8 november 2016 organiseert CINOP Advies een webinar over de vraag hoe je de flexibiliteit in het beroepsonderwijs kunt vergroten.

Geen student is hetzelfde. Denk aan sociaal-culturele verschillen, persoonlijke leerstrategieën, opgedane werkplekervaring of eerder gevolgd onderwijs. Daar willen we meer recht aan doen. We gaan over naar leertrajecten op maat: van one-size-fits-all tot maatpak.

Dat vraagt om het anders organiseren van het onderwijs. Denk aan aanpassingen in de didactiek of het werken met vrijstellingen. Maar meestal zijn dit suboptimale ingrepen als je kijkt naar het de gevolgen voor het tempo, volgorde en invulling van het programma.

De vraag voor scholen en opleidingen is: hoe kun je flexibiliteit creëren die recht doet aan verschillende groepen studenten en tegelijkertijd rekening houdt met de werkdruk bij docenten en het feit dat onderwijs uitvoerbaar en betaalbaar moet blijven.

In een webinar op dinsdag 8 November 2016, van 16.00-16.45 uur, gaan Sandra Beugel en Sara van Kesteren van CINOP Advies in op de routes die onderwijsinstellingen kunnen volgen om hun opleidingen flexibel(er) in te richten.

Tijdens de uitzending komen (kijkers)vragen aan bod zoals: waar te beginnen? Wat zijn problemen en risico's in de praktijk? Waar wil je als team of docent eigenlijk naar toe? En hoe zit het met de begeleiding van studenten?

Het webinar is bedoeld voor professionals in het hbo en mbo die werken aan de flexibilisering van opleidingen en (beroeps)onderwijs.

Deelname is gratis. Kijkers kunnen zich registeren via deze aanmeldlink: https://www.onlineseminar.nl/cinop/webinar/14219/flexibel-onderwijs-van-one-size-fits-all-tot-maatpak-/#description

Communicatie manager: C. de Haas, chaas@cinop.nl, 06-51690047

CINOP

plaats:
's-Hertogenbosch
website:
http://www.cinop.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234