Staatssecretaris neemt onderzoeksrapport Welten-instituut in ontvangst

Het Welten-instituut heeft in samenwerking met de AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders) een onderzocht hoe schoolleiders en leraren samenwerken aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Hiervoor hebben de onderzoekers twee good practice scholen - waar in hoge mate sprake is van gespreid leiderschap en een professionele leergemeenschap - uitvoerig bestudeerd. Petra van Haren, voorzitter van de AVS, overhandigde op 18 oktober 2016 het onderzoeksrapport, getiteld 'Combining forces', aan staatssecretaris Sander Dekker. Dit gebeurde tijdens het European School Heads Association congres in Maastricht waar ruim 600 schoolleiders uit heel Europa aan deelnamen.

Bouwstenen
Op basis van hun onderzoek formuleerden de onderzoekers vijf bouwstenen die bevorderlijk zijn voor gespreid leiderschap en een professionele leergemeenschap:
- Bouw aan een onderwijspraktijk die samenwerking tussen leraren onvermijdelijk maakt.
- Creëer organisatiestructuren die specifiek als doel hebben om te werken aan verbetering en vernieuwing.
- Communiceer vanuit een professionele dialoog.
- Bespreek met collega's wat wordt verstaan onder professionaliteit van de leraar en de schoolleider.
- Wees als schoolleider ontvankelijk voor nieuwe ideeën en waardeer initiatieven van leraren.

De combinatie leidt tot verbetering
Eerder onderzoek stelde vast dat professionalisering van leraren hand in hand moet gaan met gespreid leiderschap. Alleen deze combinatie leidt tot verbetering en vernieuwing: leraren moeten de mogelijkheid hebben om op basis van de opgedane kennis invloed uit te oefenen op de dagelijkse schoolpraktijk.

De praktijk
De onderzoekers beschrijven hoe de twee good practice scholen - middelbare school het Vathorst College uit Amersfoort en basisschool Willibrordus uit Deurningen - deze inzichten in de praktijk brengen. De beide good practices zijn geselecteerd op basis van een uitgebreid vragenlijst onderzoek en bezoeken aan scholen.

Frank Hulsbos, Stefan van Langevelde and Arnoud Evers (2016). Combining forces. Distributed leadership and a professional learning community in primary and secondary education. Heerlen: Welten Institute, Open University of The Netherlands

Voor meer informatie of een digitaal exemplaar van het rapport kunt u contact opnemen met Marga Winnubst, communicatieadviseur aan de Open Universiteit, tel. 045-5762999 (ma, di, do) of e-mail Marga.Winnubst@ou.nl.

Algemene informatie over de Open Universiteit staat op www.ou.nl

Open Universiteit

plaats:
Heerlen
website:
http://www.ou.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234