FAO: zuivel essentieel voor terugdringen armoede

Zuivelproducten zijn essentieel voor het terugdringen van de armoede in de wereld en voor het verbeteren van de voedselzekerheid. De wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, heeft dat vastgelegd in de Declaration of Rotterdam, een verklaring die zij samen met de International Dairy Federation (IDF) heeft opgesteld. http://www.idfwds2016.com/promotion-video/declarat...

De Declaration of Rotterdam is ondertekend door Ren Wang, assistant Director General van de FAO en door Jeremy Hill, president van internationale zuivelorganisatie. Dat gebeurde woensdag 19 oktober tijdens het wereldzuivelcongres dat deze week in Rotterdam wordt gehouden.

Beide partijen stellen vast dat zuivelproducten essentieel zijn voor een evenwichtig, voedzaam en gezond voedingspatroon. De productie van zuivel is daarom belangrijk voor het inkomen van inwoners; zij levert zodoende een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van landen. Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat de zuivelsector een sleutelrol speelt in het beheer van ecosysteem op de wereld, bij de klimaatverandering en de biodiversiteit.

FAO en IDF zijn het er over eens dat er instrumenten en richtlijnen moeten komen om de duurzame productie van zuivel te vereenvoudigen. Duurzame productiemethoden moeten ondersteund worden en de verduurzaming moet bovendien gemonitord worden.
Ook roept de Declaration of Rotterdam op tot versterking van de dialoog tussen alle belanghebbenden.

Een foto is als bijlage bij dit bericht zichtbaar op www.perssupport.nl
Op de foto: IDF-president Jeremy Hill (links) en assistant Director General van de FAO.

Nederlandse Zuivelorganisatie

plaats:
Den Haag
website:
http://www.nzo.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234