Landelijke kick off 'Aan de slag in de speeltuin'

Op donderdag 27 oktober vindt in Leiden de landelijke aftrap plaats van het project 'Aan de slag in de speeltuin'. Bij het project worden speeltuinen gekoppeld aan instellingen voor dagbesteding en scholen in het speciaal onderwijs. Hierdoor krijgen jongeren met een verstandelijke beperking bij de speeltuinen een werkplek en speeltuinen ondersteuning in het onderhoud en beheer. 'Aan de slag in de speeltuin' is een samenwerkingsverband tussen Jantje Beton en Fonds verstandelijk gehandicapten.

Datum: donderdag 27 oktober
Tijdstip: 11.00 uur- 12:30 uur
Adres: Speeltuin Zuiderkwartier, Anjelierstraat 5, 2313 XA Leiden

Beschikbaar voor interviews: vertegenwoordigers Fonds verstandelijk gehandicapten en Jantje Beton, leden van het serviceteam van verstandelijk beperkten dat werkzaam is in speeltuin Zuiderkwartier, beheerders van de speeltuin, begeleider vanuit zorginstelling Gemiva-SVG Groep.

Programma:
Welkomstwoord door vertegenwoordigers van Fonds verstandelijk gehandicapten en Jantje Beton.
Vervolgens ontwerpen kinderen van de nabijgelegen basisschool samen met het team van mensen met een beperking dat in de speeltuin actief is, bollenpatronen om vervolgens bloembollen conform de zelfontworpen patronen te planten in de speeltuin.

Wilt u bij deze kick-off aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden via pers@fondsvg.nl

Achtergrondinformatie
'Aan de slag in de speeltuin' is een samenwerkingsverband tussen Jantje Beton en Fonds verstandelijk gehandicapten. Het is een project dat op meerdere vlakken winst behaalt. De jongeren met een beperking krijgen een volwaardige rol in onze samenleving wat resulteert in een groter gevoel van eigenwaarde. Speeltuinen zijn op hun beurt heel belangrijk voor kinderen om buiten te spelen. Helaas kampen veel speeltuinen met een tekort aan vrijwilligers. Door ondersteuning van de jongeren met een beperking kunnen meer speeltuinen openblijven en kunnen 65 duizend kinderen buiten blijven spelen.

De komende jaren verbinden we minimaal 125 speeltuinen met ofwel scholen voor speciaal onderwijs ofwel instellingen voor dagbesteding waarbij minimaal 875 jongeren met een beperking aan de slag gaan.

Wilt u meer informatie over 'Aan de slag in de speeltuin: Jade Vening, woordvoerder Fonds verstandelijk gehandicapten Jade@fondsvg.nl 030 657 20 22
of Pauline van der Loo, projectleider Jantje Beton p.vanderloo@jantjebeton.nl 06 33 32 07 55.

Jantje Beton

plaats:
Utrecht
website:
http://www.jantjebeton.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234