SDRPY lanceert Saoedi-Jemenitische workshop

Inspanning maken de weg vrij voor meer ontwikkelingen en wederopbouw in Jemen als gevolg van de Riyadh-overeenkomst

RIYADH, Saoedi-Arabië, 11 november 2019 /PRNewswire/ -- Een gezamenlijke workshop van het Koninkrijk van Saudi-Arabië en de regering van Jemen, met als titel "De toekomst van ontwikkeling en wederopbouw in Jemen", is zondagochtend van start gegaan op het hoofdkantoor van het Saoedische programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen (SDRPY - Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen) in Riyadh. Aanwezig waren de minister-president van Jemen Dr. Maeen Abdulmalik Saeed, SDRPY Supervisor-General Ambassador Mohammed bin Saeed Al Jabir, een aantal ministeriële ambtenaren van de Jemenitische regering, Saudi Assistant Minister for International Financial Affairs Abdul Aziz Al-Rasheed, en personeelsleden van de SDRPY.

https://mma.prnewswire.com/media/1026376/SDRPY_Participants.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1026376/SDRPY_Participants.jpg]

Tijdens de opening legde de minister-president van Jemen Maeen Saeed uit dat de steun van het Koninkrijk via de Central Bank (CBY), door middel van fondsen en subsidies voor oliederivaten in de energiesector, een doorslaggevende rol heeft gespeeld in de transitie van een negatieve groei van 10% naar de eerste positieve groei van 2% in 2018. Dit omdat de fondsen en subsidies de staatsbegroting hebben versterkt.

De Jemenitische premier voegde daaraan toe dat de Saoedische steun als gevolg van de Saoedische financiering via de CBY bijgedragen heeft aan de versterking van de wisselkoers van de Jemenitische valuta alsmede bij het herstellen van de productiviteit en de inkomsten-genererende sectoren. Hij benadrukte dat zonder deze steun, de snelle verslechtering van de valuta niet gestopt zou zijn en dat de overheid niet in staat zou zijn geweest om de werkzaamheden uit te voeren die nodig waren voor de economische hervormingen. In plaats daarvan was de overheid in staat om de huidige koers van de Jemenitische rial te handhaven en een spiraal van inflatie, die daalde tot 10%, te voorkomen. Al deze indicatoren waren terug te zien in de aanwezigheid van basisvoorzieningen voor de Jemenitische burgers.

De Saoedische ambassadeur in Jemen en de Supervisor-General van SDRPY Mohammed bin Saeed Al Jabir zei dat het Koninkrijk reeds tientallen jaren in verschillende gebieden heeft bijgedragen aan de ondersteuning van Jemen - politiek, economisch, ontwikkeling en humanitair. Het Koninkrijk heeft ook bijgedragen met subsidies en humanitaire hulp voor de Jemenitische broers en zussen door middel van het King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, alsmede humanitaire hulp verstrekt via het supportcentrum Yemen Comprehensive Humanitarian Operations (YCHO). Hij wees erop dat het Koninkrijk de grootste supporter van Jemen is en dat zal blijven, en dat het totale bedrag aan humanitaire en ontwikkelingshulp ongeveer $ 14 miljard bedroeg.

"Tijdens de SDRPY-projecten, hebben we met de Jemenitische overheid samengewerkt om de hulpfase te koppelen aan de fase voor ontwikkeling, weder- en vredesopbouw door middel van projecten die gericht zijn op een verscheidenheid aan vitale sectoren in verschillende Jemenitische provincies. De projecten worden uitgevoerd volgens een strategie en visie die in de eerste plaats gericht is op de behoefte van het Jemenitische volk," aldus Ambassadeur Al Jabir in zijn speech op de eerste dag van de workshop.

"Het programma richt zich ook op de Jemenitische behoeften aan diensten en wel op een manier die bijdraagt aan het verminderen van de werkloosheid, het mobiliseren van de economie, en het stabiliseren van de Jemenitische valuta via een bijdrage van $ 3,2 miljard aan de Central Bank of Yemen," merkte Al Jabir op. "We hebben ook, in termijnen, oliederivaten voor elektriciteitscentrales geleverd, ter waarde van $ 180 miljoen, en tot op heden hebben deze oliederivaten de huizen en winkels in Jemen verlicht en een constante elektriciteitsvoorziening mogelijk gemaakt voor meer dan 18 miljoen ontvangers. Dit heeft effectief bijgedragen aan het herstel van het economische en sociale leven, en heeft tevens de Jemenitische overheid geholpen bij het betalen van de salarissen van ambtenaren."

"Het programma voert zijn projecten voor wederopbouw en de modernisering van infrastructuur uit in zeven ontwikkelingssectoren - gezondheid, onderwijs, transport, water, elektriciteit, veiligheid, en landbouw en visserij. Dit gebeurt in samenwerking met de overheid en de plaatselijke overheden van Jemen," aldus Ambassadeur Al Jabir. "Deze projecten worden ook uitgevoerd in samenwerking met plaatselijke Jemenitische bedrijven om de Jemenitische economie en beroepsbevolking te ondersteunen."

"Wat betreft het ontwikkelingstraject," merkte de Saoedische gezant voor Jemen op, "werkt het programma samen met partners in Jemen zoals de Small and Micro Enterprise Promotion Service (SMEPS) van het Social Fund for Development (SFD) in Jemen, internationale partners zoals de Wereldbankd en de Islamic Development Bank, en VN-agentschappen zoals de Voedsel- en landbouworganisatie (FAO) en het Wereldvoedselprogramma (WFP). Samen werken zij eraan om programma's en initiatieven te ontwerpen om de ontwikkeling, samenleving en economie van Jemen te ondersteunen. "

"Veiligheid en stabiliteit zijn van essentieel belang voor duurzame ontwikkeling, dus op de korte termijn zijn onze projecten opgestart in gebieden die niet onder controle van de Houthi terroristische milities staan, wat 85% van het Jemenitische grondgebied is. Dit betekent dat het programma de uitvoering van ontwikkelingsprojecten versnelt volgens de prioriteiten van en de dringende behoeften in deze provincies," aldus Al Jabir. "Het is de moeite waard om hier te vermelden dat het programma kantoren geopend heeft in een aantal provincies en districten waar onlangs de Houthi-milities verslagen zijn, en die nu onder controle staan van de legitieme Jemenitische regering."

"Tijdens het stabilisatieproces werken we met internationale partners en VN-organisaties samen om stabilisatie- en vredesopbouwende programma's in Jemen op te zetten, en om de hulpfase aan de overgang naar de ontwikkelingsfase te koppelen," voegde de ambassadeur toe. "Het programma heeft ook grens- en nationale veiligheidsprojecten opgezet ter ondersteuning van de hervormingen in de beveiligingssector en de revalidatie van de politie en plaatselijke autoriteiten, en het programma heeft zich gericht op urgente projecten met duurzame oplossingen om voedselzekerheid te realiseren door de landbouw, visserij en veeteelt te ondersteunen. Meer dan 70% van de bevolking in Jemen is voor hun levensonderhoud van deze sectoren afhankelijk." Wat betreft de rol van de Riyadh-overeenkomst, benadrukte Al Jabir dat het de weg zal vrijmaken voor een cruciale fase in Jemen, dat "hopelijk positief zal zijn."

"We willen graag, samen met onze partners in de broederlijke Jemenitische overheid, van SDRPY een startpunt maken voor de planning van toekomstige ontwikkeling en wederopbouw in Jemen, en dat is momenteel een belangrijke prioriteit voor het leveren van noodhulp voor de ontwikkeling van een duurzame vrede."

Hij wees erop dat SDRPY nu aan verschillende specifieke projecten werkt die een positieve invloed hebben binnen de economische en ontwikkelingssfeer als gevolg van de aanwezigheid van verschillende plaatselijke kantoren in verschillende provincies. Het programma breidt zich uit en werkt nauw samen met de regering van de Republiek Jemen om maximaal te profiteren door de implementatie van ontwikkelingsprojecten en initiatieven.

De workshop heeft tot doel de ontwikkelings- en wederopbouwdoelstellingen van de Riyadh-overeenkomst te bevorderen. De overeenkomst beschikt over een aantal economische agendapunten alsmede een algemeen kader voor de ontwikkelingsstrategie in Jemen.

De workshop bevat een presentatie van de Jemenitische kant over de economische situatie in Jemen en de recente impact van Saoedische steun op het economische herstel van Jemen. De Saoedische kant is om de aanwezigen over de ontwikkelingssituatie in Jemen te informeren door middel van internationale rapporten. De twee partijen zullen de Jemenitische strategische visie voor ontwikkeling en wederopbouw in Jemen bespreken, alsmede de lessen die internationaal geleerd zijn, het bevorderen van internationale donoren, en het Saoedische voorstel voor een stappenplan voor samenwerking voor een Jemenitische ontwikkelings- en wederopbouwstrategie.

SDRPY werd bij koninklijk besluit door de Bewaarder van de Twee Heilige Moskeeën, Koning Salman bin Abdulaziz in mei 2018 opgericht om samen met internationale donoren en de Wereldbank bij te dragen aan de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen. De SDRPY-projecten bestrijken verschillende sectoren (gezondheid, onderwijs, elektriciteit en energie, landbouw en visserij, water en dammen, wegen, havens, luchthavens, en de bouw en het onderhoud van overheidsgebouwen), en het programma heeft uitvoerende kantoren in Jemen die toezicht houden op de uitvoering van de projecten en zorg dragen voor de kwaliteit van het werk.

Het programma heeft nauw samengewerkt met de Jemenitische overheid wat betreft de uitvoering van verschillende projecten die een positieve impact hebben gehad op de Jemenitische economie, de levens van Jemenitische burgers en het scheppen van banen.

https://mma.prnewswire.com/media/1026377/SDRPY_Prime_Minister.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1026377/SDRPY_Prime_Minister.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1026376/SDRPY_Participants.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638184-1&h=555061594&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638184-1%26h%3D1411661775%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1026376%252FSDRPY_Participants.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1026376%252FSDRPY_Participants.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1026376%2FSDRPY_Participants.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1026377/SDRPY_Prime_Minister.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2638184-1&h=283134987&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2638184-1%26h%3D2704970458%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1026377%252FSDRPY_Prime_Minister.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1026377%252FSDRPY_Prime_Minister.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1026377%2FSDRPY_Prime_Minister.jpg]

CONTACT: media@sdrpy.gov.sa

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234