Het 2de SCI China Olie, Gas & Petrochemie Seminar in Singapore is succesvol verlopen

SINGAPORE, 11 september 2019 /PRNewswire/ -- Het jaar 2019 is het transitiepunt van China's energie-industrie voor hoogwaardige groei. Dit jaar getuigt van groeiende investeringen in raffinaderijen en petrochemische complexen, de vermarkting van aardgas, en de verplaatsing of opwaardering van productiefaciliteiten in verschillende regio's uit milieuoverwegingen, etc.

Dit jaar ziet ook een veranderende internationale omgeving en een volatiele energie-industrie. Als een belangrijke speller op de wereldmarkt, behoudt China's petrochemische industrie een sterke groei die wordt aangedreven door innovatie, uitdagingen en marktkansen.

https://mma.prnewswire.com/media/973755/2nd_SCI_Seminar.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/973755/2nd_SCI_Seminar.jpg]

SCI heeft op 9 september succesvol het 2(de) SCI China Olie, Gas & Petrochemie Seminar georganiseerd in het Singaporese Carlton. Meer dan 100 afgevaardigden en industrieanalisten van meer dan 80 bedrijven woonden het seminar bij en wisselden ideeën uit over actuele onderwerpen, zoals industriebeleid, marktinzichten en -vooruitzichten, en de groeitrend van China's olie-, gas- en petrochemische markten.

CEO van SCI John Cai hield de openingstoespraak en betuigde zijn dank aan alle deelnemers voor hun steun. Hij zei dat de kernwaarde van SCI is om alle marktspelers te helpen aan realtime, nauwkeurige en precieze feiten over de Chinese spotmarkten voor grondstoffen. Daarnaast ging John uitgebreid in op de algehele prestatie van China's energiemarkt, en benadrukte dat China de openstelling van de financiële en dienstensectors bevordert. Er zouden sterkere banden zijn tussen de grondstofderivaten- en sportmarkten in China, die zorgen voor een hogere vraag naar data. Volgens John zal SCI erop staan "de waarheid te spreken". "Het is onze missie om transparantie naar de markt te brengen door middel van onze producten en diensten. We zijn nog maar net begonnen en zullen nooit opgeven", voegtde hij daaraan toe.

SCI's analisten James Gao, Elyssa Zhang, Angel Chen en Woody Wu hielden belangrijke toespraken over respectievelijk olieraffinage (bunker), LPG, aromaten en LNG. Aan de hand van analyses over vraag- en aanbodprincipes en beleidsveranderingen, definieerden zij de vooruitzichten en kansen waar de Chinese markten voor olie, aardgas en petrochemie voor staan.

James Gao informeerde over China's raffinage en chemische complexen, de trend binnen de olieraffinagesector en de markt voor laagzwavelige scheepsbrandstoffen. China's olieraffinagesector heeft te maken met een overaanbod als gevolg van overmatige capaciteitsuitbreiding. De sector staat voor een opwaardering met twee drijvende krachten. Ten eerste zijn er vele integratieprojecten gaande van de aardolie- en chemische industrie, die zorgen voor geavanceerde productietechnologieën en managementvaardigheden. Ten tweede zorgt de wereldwijde vraag naar laagzwavelige scheepsbrandstof voor grote kansen voor China's bunkermarkt. Het trekt bijzondere aandacht voor de manier waarop China's raffinaderijen omgaan met de nieuwe voorschriften van de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) met betrekking tot laagzwavelige bunkerolie.

Elyssa Zhang analyseerde China's markten voor propaan en de dehydrogenering daarvan en deed voorspellingen over propaanimport. Als gevolg van de recente veranderingen in de mondiale markt voor ruwe olie en het door China opgelegde tarief van 25% op Amerikaans propaan, hebben de Chinese propaanmarkten het momenteel moeilijk. Toch wordt China's propaanimport nog steeds gedreven door een groeiende vraag voor diepe verwerking.

Angel Chen lichtte het publiek in over veranderingen en mogelijkheden op China's aromatenmarkt. China speelt een grotere rol op de wereldmarkt voor aromaten met een toenemende capaciteit. Deelnemers aan de seminar hadden veel interesse in de verwachte productietijd en het rendement van opkomende projecten. Volgens Angel zal de importafhankelijkheid van aromaten, en vooral van PX, sterk afnemen als de websites van Zhejiang Petrochemical en Dalian Hengli Petrochemical online zijn. Als de waardeketen van Chinese producten zich verder stroomafwaarts uitbreidt, zal de mondiale handelsstroom in zekere mate veranderen.

De Chinese aardgasmarkt groeit razendsnel. Woody Wu maakte een diepteanalyse van aardgasimport, vraagvooruitzichten, en de marktstatus in 2018. De vrijmaking van de markt voor China's aardgas bevindt zich in de implementatiefase en de markt voor pijpleidingtransport is nu beïnvloed. Als gevolg van de groeiende vraag naar aardgas en de veranderingen in de prijsmechanismen, houden steeds meer wereldspelers China goed in de gaten. De topspeler van of China's LNG-markt krijgt vorm in de nieuwe situatie.

Na twee uur van toespraken en interactiesessies, waren de deelnemers zeer onder de indruk van de inzichten en het professionalisme van de analisten van SCI. Zij waren ook zeer geïnteresseerd in de Chinese markt en de erkenning van SCI's data en diepteanalyses.

Alle sprekers en het publiek wisselden van gedachten en ideeën tijdens de vier informatieve toespraken. SCI heeft zijn imago als professionele expert inzake China's grondstoffenmarkt goed gevestigd. Met deze in Singapore gehouden seminarserie, heeft SCI zijn banden met de mondiale marktdeelnemers succesvol aangehaald. SCI streeft naar het leveren van professionele diensten en centrale oplossingen om industrieleiders te helpen bij het opbouwen van concurrentievoordelen en het ontdekken van zakelijke kansen in de energie- en petrochemische markten.

Over SCI

SCI levert diensten aan 287 van de Fortune Global 500-bedrijven. Vasthoudend aan onze strategie van merkinformatie voor klanten over de hele wereld, wint SCI erkenning en vertrouwen in binnen- en buitenland. De laatste 15 jaar hebben wij neutraliteit, professionalisme, en focus gehanteerd als onze leidende principes. SCI heeft haar zakelijke activiteiten uitgebreid naar 673 categorieën in de grondstoffenmarkten. Bovendien werkt SCI meer dan 300 grondstoffenindices uit en heeft het de SCI Prijsbeoordelingsstandaard opgezet. SCI heeft duidelijkheid en transparantie naar de markt gebracht en heeft geholpen bij het creëren van enorme mogelijkheden voor economische groei en innovatie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/973755/2nd_SCI_Seminar.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/973755/2nd_SCI_Seminar.jpg]

CONTACT: Qianqian Sun, +86-18560299337, SUNQQ@sci99.com

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234