Enerkem produceert een nieuwe, schone, duurzame, alternatieve oplossing voor dieselbrandstof in de transportsector

MONTREAL, September 11, 2018 /PRNewswire/ --

Enerkem Inc. (http://www.enerkem.com), een toonaangevende leider op het gebied van afval-tot-biobrandstof en producent van chemicaliën, kondigde vandaag aan dat het succesvol was in de productie van schone, hernieuwbare bio-dimethylether (Bio-DME), een bijproduct van bio-methanol, dat op een efficiënte manier zou kunnen helpen bij het aanpakken van de wereldwijde klimaatverandering door het gebruik van dieselbrandstof in de transportatiesector te vervangen.

Door gebruik te maken van zijn bedrijfseigen thermochemische technologie, heeft Enerkems innovatiegroep de productie van brandstofwaardige Bio-DME getest en gevalideerd. Bio-DME is gemaakt van oninbaar koolstofrijk vast huishoudelijk afval en meer dan 1.000 bedrijfsuren zijn in het Innovation Centre in Westbury, Quebec volbracht.

Terwijl Enerkem zich momenteel richt op de commerciële productie van bio-methanol en geavanceerde ethanol als duurzame biobrandstoffen voor de vervanging van benzine, bevestigt deze nieuwe ontwikkeling opnieuw het voortdurende innovatieleiderschap van het bedrijf evenals het potentieel dat zij hebben om de bedrijfsactiviteiten op het gebied van biobrandstoffen voor de transportsector uit te breiden.

"Dieselbrandstoffen produceren drie keer de vervuiling van DME-gebaseerde brandstoffen die afkomstig uit afvalproducten zijn", aldus Dr. Stéphane Marie-Rose, Director van Enerkems Innovation Centre in Westbury. "Volgens het Climate Change Synthesis-rapport van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), wordt wereldwijd het equivalent van meer dan zeven gigaton CO2 toegeschreven aan de transportsector. Door diesel te vervangen met een schoon, hernieuwbare, bio-gebaseerd brandstof-alternatief, zoals Bio-DME, zouden we de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk en onmiddellijk kunnen reduceren."

Bio-DME biedt gemiddeld een hoger cetaangehalte van 20% in vergelijking met diesel of biodieselbrandstoffen (het cetaangehalte voor een dieselmotor wat het octaangehalte voor een benzinemotor is). Bovendien worden er tijdens de DME-verbranding geen zwaveldioxide (SOx) of fijne deeltjes geproduceerd, en draagt het bij tot lagere emissies van andere achtergebleven schadelijke en verontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) die voornamelijk worden geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen.

Naast de verschillende ecologische en economische voordelen, zijn er verschillende toepassingen voor de, uit afval afgeleide Bio-DME-brandstof. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de vervanging van dieselbrandstoffen die gebruikt worden in auto's, vrachtwagens, treinen of zelfs schepen, terwijl het zorgt voor een betere, schonere verbranding.

Enerkem wil deze nieuwste innovatie verder ontwikkelen en optimaliseren terwijl het de potentiële commerciële toepassingen ervan evalueert.

Over Enerkem  

Enerkem produceert geavanceerde biobrandstoffen en duurzame chemicaliën uit afval. Zijn storende bedrijfseigen technologie converteert niet-recyclebare, niet-composteerbare gemeentelijk vast afval in methanol, ethanol en andere veelgebruikte chemicaliën. Enerkem, met het hoofdkantoor gevestigd in Montreal (QC), Canada, exploiteert een grootschalige commerciële faciliteit in Alberta evenals een innovatiecentrum in Quebec. De installaties van Enerkem zijn gebouwd als geprefabriceerde systemen gebaseerd op de modulaire productie-infrastructuur van het bedrijf dat wereldwijd kan worden ingezet. Enerkems technologie is een goed voorbeeld van de manier waarop een echte circulaire economie gerealiseerd kan worden door de energiemix te diversifiëren en de alledaagse producten groener te maken, terwijl het tegelijkertijd een slim, duurzaam alternatief biedt voor het storten en verbranden van afval.

http://www.enerkem.comMedia Relations:
Pierre Boisseau
Senior Director
Communications & Marketing
Enerkem inc.
+1-514-375-7800
pboisseau@enerkem.com
 

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234