BNG Bank gaat op zoek naar opvolger John Reichardt

DEN HAAG, Nederland, 11 juni 2020 /PRNewswire/ -- De Raad van Commissarissen van BNG Bank heeft in goed overleg met John Reichardt besloten op zoek te gaan naar een nieuwe Chief Risk Officer. BNG Bank staat - vanuit een sterke reputatie en een gezonde financiële positie - voor een aantal nieuwe uitdagingen die noodzaken tot het aanscherpen van de strategie en het aanpassen van een aantal cruciale interne processen. Dit maakt het een passend moment om - na een periode van twaalf jaar waarin John Reichardt lid is geweest van de Raad van Bestuur - op zoek te gaan naar een opvolger.

De Raad van Commissarissen is John Reichardt zeer erkentelijk voor zijn niet aflatende inzet en resultaten in de 28 jaar waarin hij aan BNG Bank verbonden is en voor de grote bijdrage die hij als bestuurder heeft geleverd aan de solide financiële positie en de goede reputatie van BNG Bank bij haar aandeelhouders en kredietnemers in de publieke sector en bij haar financiers.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Marjanne Sint: "In de jaren dat ik met John heb mogen samenwerken, heb ik ervaren hoe diepgaand zijn kennis is van de terreinen waarop BNG Bank zich beweegt en hoe groot zijn betrokkenheid is bij de uitdagingen waarvoor de publieke sector zich ziet gesteld. Ik heb dan ook grote waardering voor het feit dat John zal aanblijven totdat zijn opvolger is aangetreden en hij zijn werkzaamheden aan deze heeft kunnen overdragen."

CONTACT: Robert Bakker, +3170 3750 609 / +31646296189, robert.bakker@bngbank.nl

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234