Eerste drie patiënten met persistente atriumfibrillatie aangemeld voor Adagio Medical CryoCure-studie met behulp van Cryolineaire ablatietechnolo

LAGUNA HILLS, Californië, 11 mei 2017 /PRNewswire/ -- Adagio Medical, Inc., de ontwikkelaar van een platform voor cryo-lineaire ablatietechnologie voor de behandeling van hartritmestoornissen, heeft aangekondigd dat de eerste drie patiënten met persistente atriumfibrillatie in mei 2017 met deze technologie behandeld zijn. Deze mijlpaal volgt op de succesvolle behandeling van meer dan 25 patiënten met aritmie in de klinische proef met CryoCure, uitgevoerd door het bedrijf.

De Adagio cryo-lineaire ablatietechnologie stelt de elektrofysioloog in staat om op een veilige manier transmurale laesies te creëren. Deze laesies omvatten de longader antra en de linker atriumdak- en vloerlijnen, ook wel aangeduid als een "box"-ablatie, en de cavotricuspidale isthmus, zoals is aangetoond in recente gevallen. De Adagio-technologie creëert in enkel seconden lange, continue laesies, die tevens de gelegenheid bieden om ernstig gedilateerde harten te behandelen.

"Ik ben blij om met deze nieuwe technologie te kunnen werken en de eenvoud die het brengt bij de behandeling van aritmie," aldus Dr. Tom de Potter, MD, FEHRA, onderdirecteur, Cardiovasculair Center Cardiologie, Elektrofysiologie van het OLV Ziekenhuis in Aalst, België. "Een uniek kenmerk van het Adagio-katheter is het lange, flexibele, cirkelvormige element waardoor pulmonale aderisolatie bij de antrum mogelijk is, en het risico op schade aan de middenrifzenuw en de kans op pulmonale ader stenose verminderd wordt. Dezelfde katheter wordt geplaatst op de achterste wand om tegelijkertijd lineaire dak- en vloerlaesies te creëren voor een volledige box-isolatie."

"Ik ben enthousiast over het feit dat ik betrokken ben bij dit proces," zei Lucas V.A. Boersma, MD, PhD, FESC, St. Antonius Ziekenhuis, afdeling Cardiologie, Nieuwegein, Nederland. "Behalve dat de elektrofysioloog een beter instrument krijgt om continue, lineaire laesies te creëren, kan Adagio's technologie ons ook helpen om de duur van de procedure aanzienlijk te verminderen. In de meeste gevallen kan het isoleren van de pulmonale ader gerealiseerd worden in minder dan één minuut en door middel van een enkele applicatie."

Dr. James L. Cox, MD, hoogleraar chirurgie en chirurgische directeur van het Center for Heart Rhythm Disorders aan het Bluhm Cardiovascular Institute of Northwestern University in Chicago, voerde 30 jaar geleden de eerste chirurgische "Cox maze"-procedure uit in het Barnes Jewish Hospital in St. Louis. "Een van de belangrijkste redenen voor het klinische succes van de 'maze' chirurgische procedure is de mogelijkheid om continue, lineaire, transmurale ablaties uit te voeren. Ik ben verheugd over de ontwikkeling van endocardiale lineaire ablatiekatheters wat belangrijke instrumenten voor de elektrofysiologen zullen worden zodat betere resultaten geleverd kunnen worden," zei Dr. Cox.

"Na meer dan zes jaar onderzoek en ontwikkeling van onze bijna kritieke stikstoftechnologie, zijn we in staat om met een katheter snel en op een veilige manier lange, transmurale laesies te creëren uit de endocard," aldus Olav Bergheim, CEO van Adagio Medical. "Dezelfde platformtechnologie kan ook gebruikt worden voor de behandeling van ventriculaire aritmie."

Over Adagio Medical

Adagio Medical, Inc. is een particulier bedrijf, gevestigd in Laguna Hills, Californië en ontwikkelt innovatieve cryo-ablatietechnologieën die continue, lineaire, transmurale laesies creëren om hartritmestoornissen te behandelen, met inbegrip van paroxysmale en persistente atriumfibrillatie, atriale flutters en ventriculaire tachycardie. Adagio Medical, Incis een portefeuillebedrijf [http://www.linguee.com/dutch-english/translation/portefeuillebedrijf.html] van Fjord Ventures. Stuur voor meer informatie een e-mail naar info@adagiomedical.com [mailto:info@adagiomedical.com].

CONTACT: Kristen Apgar, info@adagiomedical.com

Web site: http://adagiomedical.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234