Kwart brildragers achter het stuur zonder noodzakelijke bril

Goed zicht is een voorwaarde om veilig te rijden. Toch stelt niet iedere automobilist dit als voorwaarde voor zichzelf. Uit het internationale rapport van Specsavers, dat deze maand is uitgebracht ter gelegenheid van de 'Maand van het Zicht', blijkt dat een kwart van de verkeersdeelnemers zonder noodzakelijke bril of contactlenzen achter het stuur kruipt, en daarmee bewust of onbewust gevaarlijke situaties voor zichzelf en andere weggebruikers riskeert.

Uit het rapport blijkt tevens dat meer dan de helft van de automobilisten wel eens in een gevaarlijke verkeerssituatie terecht is gekomen vanwege slecht of verminderd zicht. Bij één op de tien personen kwam dit omdat zij hun bril of contactlenzen niet droegen.

Op basis van deze resultaten lijkt het erop dat een aanzienlijk deel van de Nederlanders de wettelijk verplichte gezichtsscherpte voor automobilisten niet navolgt. Deze scherpte moet bij automobilisten met beide ogen (eventueel met bril of contactlenzen) tenminste 5/10 (0,5) bedragen. Bij een mindere gezichtssterkte is correctie door middel van een bril of lenzen geboden. Het niet naleven van deze wettelijke verplichting is zorgwekkend, aldus Wieteke Lap - Van Hunnik, woordvoerder van Specsavers.

Lap: "Brildragers beseffen zich onvoldoende dat ze met minder zicht of bij het (bewust) niet dragen van hun bril of lenzen in de auto, niet alleen een ongeval riskeren, maar ook aansprakelijk kunnen zijn voor het in gevaar brengen van anderen." In samenwerking met de ANWB liet Specsavers consumenten daarom op een testcircuit ervaren wat er gebeurt wanneer zij zonder bril achter het stuur kruipen. Uit deze testen komt onder meer naar voren dat er bij het niet dragen van een bril in verkeerssituaties nadrukkelijk sprake is van een verminderd reactievermogen.

Video: http://nieuws.specsavers.nl/kwart-brildragers-achter-het-stuur-zonder-noodzakelijke-bril/

Vaker testen
Ondanks dat verkeersveiligheid in alle Europese landen hoog op de agenda staat, blijkt het garanderen van goed zicht hierin niet tot nauwelijks te worden meegenomen. In het rapport van de retailketen komt naar voren dat er in Europa bijvoorbeeld grote verschillen zijn tussen de regulering van oogtesten voor automobilisten. In Oostenrijk en Spanje is het verplicht om een oogonderzoek te ondergaan bij een oogarts voor uitgifte van het rijbewijs. In Nederland en Noorwegen daarentegen volstaat de zogenaamde 'nummerbordtest' tijdens het praktijkexamen.

Lap - Van Hunnik: "Het verplichte gebruik van autogordels en strikte wetgeving en handhaving rondom gebruik van alcohol en smartphones achter het stuur zijn inmiddels de normaalste zaak van de wereld als het gaat om de bevordering van de verkeersveiligheid. Opvallend genoeg wordt het belang van goed zicht over het hoofd gezien. In de meeste Europese landen is het niet eens verplicht om je ogen te laten testen bij het verlengen van een rijbewijs. Dat is ronduit zorgwekkend. Wij adviseren automobilisten om minimaal eens per twee jaar een professionele oogmeting te laten ondergaan bij een opticien."

Consument pleit voor wettelijke verplichte oogmeting
Ook consumenten zien deze tolerante houding ten opzichte van oogtesten liever strikter. Een ruime meerderheid (60%) geeft aan dat het ondergaan van een oogmeting een wettelijk verplicht onderdeel moet zijn bij het vernieuwen van het rijbewijs.

Specsavers en ANWB blijven zich de komende maanden hard maken voor beter zicht in het verkeer. Als onderdeel hiervan worden speciale voordelen geboden aan ANWB-leden.

Voor meer informatie: www.specsavers.nl

Bij het gebruik van de onderzoeksresultaten altijd Specsavers vermelden als bron.

Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Panelwizard onder 5219 respondenten (18+), in de landen Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland, als onderdeel van de 'Maand van het Zicht' (#oogtober) van Specsavers. Tijdens de 'Maand van het Zicht' vraagt Specsavers gedurende een maand op diverse manieren aandacht voor het belang van het vaker testen van ogen. In Nederland namen 1000+ consumenten deel aan het onderzoek.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws van Specsavers? Neem dan een abonnement op de newsfeed (via RSS) van onze nieuwsruimte. Alle berichten komen dan automatisch in uw mailbox.

Voor meer informatie (niet voor publicatie):
Specsavers International, Wieteke Lap, telefoon: (035) 628 8311 e-mail: eu.persbureau@specsavers.com. (www.specsavers.nl)

Over Specsavers
Het van oorsprong Britse familiebedrijf Specsavers opende in 1997 in Nederland de deuren van haar eerste winkel. De snelgroeiende retailketen exploiteert in Nederland inmiddels 122 optiek- en hoorzorgwinkels op joint-venture basis onder leiding van lokale winkelpartners. Dit vanuit een heldere missie: kwalitatief hoogwaardige én betaalbare oog- en hoorzorg voor iedereen in Nederland toegankelijk maken.

Specsavers wil de komende jaren een steeds prominentere rol spelen in de eerstelijns oog- en hoorzorg en haar marktpositie verder versterken. Nu al is de keten de grootste opleider van gediplomeerde opticiens in Nederland en is aan nagenoeg elke vestiging een StAr-geregistreerde triage audicien verbonden. Specsavers werkt intensief samen met diverse opleidingsinstituten, zoals het Deltion College en biedt een breed spectrum aan carrièremogelijkheden.

Een niet aflatende focus op innovatie maakt dat Specsavers staat voor kwalitatief hoogwaardige producten en service op het snijvlak van medische zorg, mode en technologie. Via Stichting Specsavers Steunt toont de organisatie haar betrokkenheid bij de samenleving, voornamelijk door het ondersteunen van lokale goede doelen. Zo hebben ruim 1100 goede doelen in Nederland in de afgelopen vijf jaar een financieel steuntje in de rug ontvangen.

Specsavers Nederland

plaats:
Huizen

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234