Aankondiging Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op dinsdag 29 november 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de "Vennootschap") een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") houden. De BAVA vindt plaats in NBC Conferentiecentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein.

Agenda, toelichting en aansluitende documenten
De aansluitende documenten van de BAVA alsmede de toelichting op de agendapunten liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap of zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar na verzoek per e-mail op ir@novisource.nl. Ook staan deze stukken op www.novisource.nl.

Aanmelding
Aandeelhouders (houders van aandelen B) die in persoon of vertegenwoordigd
door een schriftelijke gevolmachtigde de BAVA wensen bij te wonen, kunnen zich
tot uiterlijk donderdag 24 november 2016, 17.30 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij de ING Bank N.V. (Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, locatiecode TRC 02.039, e-mailadres Iss.pas@ing.nl). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in welke administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de registratiedatum: 1 november 2016. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de AVA.

Houders van niet-beursgenoteerde aandelen A die in persoon of vertegenwoordigd
door een schriftelijke gevolmachtigde de AVA wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk donderdag 24 november 2016 aanmelden bij de Vennootschap via ir@novisource.nl. Bij de aanmelding zal de Vennootschap nagaan of de betreffende aandelen in het aandeelhoudersregister op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de registratiedatum: dinsdag 18 oktober 2016. Via de Vennootschap krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de AVA.

Potentiële aandeelhouders die kennis willen maken met de Vennootschap kunnen zich als toehoorder aanmelden bij de Vennootschap op ir@novisource.nl.

Volmachten en steminstructies
Houders van aandelen die niet in persoon de AVA wensen bij te wonen kunnen
aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens
hen een stem uit te brengen op de AVA. Ook in dat geval dient de aandeelhouder
zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder overlegging van
de verstrekte volmacht. Volmacht- en steminstructie formulier is kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via ir@novisource.nl. De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en de volmacht voor de AVA in te leveren bij het inschrijfpunt (bij binnenkomst).

Aanwezigheidsregistratie
Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de AVA alleen hun stem- en
vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de AVA zijn geregistreerd.
Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang
van de vergaderzaal plaats vanaf 13.30 uur tot aanvang van de AVA. U dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap
Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van
Euro 1.170.035,50 bestaande uit 11.703.550 gewone aandelen (A en B) van elk Euro 0,10 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 11.703.550.

Voor meer informatie over dit persbericht:
Eric Drossaert, Chief Executive Officer
+31 (030) 850 44 44
ir@novisource.nl

Novisource N.V.

plaats:
Nieuwegein
website:
http://www.novisource.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234