Landelijk expertisenetwerk voor mensen met hersenletsel opgericht

Landelijk expertisenetwerk voor mensen met ernstig hersenletsel opgericht

Op 14 oktober is de officiële oprichting van het eerste landelijke expertisenetwerk voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) een feit. In het netwerk worden de krachten gebundeld en een verbinding gemaakt tussen praktijk, wetenschap en onderwijs, zodat mensen met ernstig hersenletsel na coma niet meer 'tussen wal en schip vallen'.

Veel mensen met ernstig NAH hebben dusdanig ernstige restgevolgen dat zij intensieve behandeling en zorg nodig hebben en/of zelfs afhankelijk zijn van 24-uurszorg. Als er nog mogelijkheden zijn voor herstel blijkt er in Nederland echter een gebrek te zijn aan adequate behandelingen. Dit geldt met name voor mensen ouder dan 25 jaar met langdurige bewustzijnsstoornissen.

Bij de chronische zorg voor mensen met NAH is onduidelijk waar ze voor welke behandeling en zorg terecht kunnen. Alle partijen betrokken bij de zorg voor deze patiënten zijn ervan overtuigd dat een actieve benadering met intensieve behandeling en begeleiding belangrijk is in alle fasen. Om dat te realiseren is er behoefte aan een samenhangend zorgtraject met zorg op maat in alle fasen van het hersenletsel. Deze behoefte en de gedeelde passie voor de doelgroep is de basis voor de partijen om hun jarenlange ervaring en expertise te bundelen, zodat de zorg voor mensen met de meest ernstige vormen van NAH en hun naasten wordt verbeterd. Daarnaast biedt het netwerk de mogelijkheid om systematisch onderzoek te doen naar de beste vormen van behandeling.

De netwerk partners zijn:
- Radboudumc, Nijmegen - Onderzoeksgroep 'Niemand tussen Wal en Schip' van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde
- Vilans, landelijk kenniscentrum voor langdurende zorg, Utrecht
- Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark, Tilburg
- Careyn, locatie de Plantage, Brielle
- De Zorgboog, Bakel
- Protestantse Zorggroep Crabbehoff, Dordrecht
- Thebe, Breda en Goirle
- Vivent Mariaoord, Rosmalen
- WZH, locatie Nieuw Berkendeal, Den Haag
- Zonnehuisgroep Noord, Zuidhorn

Geplaatst in:

Marjan Hurkmans
06 228 106 85

Stichting Vilans

plaats:
Utrecht
website:
http://www.vilans.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234