COCP verbetert communicatieve interactie

COCP is door de deelcommissie gehandicaptenzorg erkend als effectieve interventie voor het verbeteren van de communicatieve interactie tussen personen die niet kunnen praten en sprekende mensen in hun omgeving.

COCP
Het programma is ontwikkeld voor kinderen of volwassenen die door ernstige motorische en/of verstandelijke beperkingen niet of nauwelijks kunnen (leren) praten en belangrijke personen in hun leven. COCP wordt zowel gebruikt in instellingen voor kinderrevalidatie en speciaal onderwijs, als in (woon)voorzieningen voor kinderen of volwassenen met beperkingen.

Voor het niet-sprekende kind of de volwassene is het doel toegang krijgen tot communicatie met een individueel communicatiesysteem. Een communicatiesysteem bestaat uit communicatievormen, communicatiehulpmiddelen, vocabulaire voor die hulpmiddelen en aanpassingen in de fysieke omgeving die het communiceren makkelijker maken. Het doel voor de communicatiepartners is dat zij hun interactiestijl en taalaanbod zo goed mogelijk leren afstemmen op het niet-sprekende kind of de volwassene, zodat hij of zij zo veel mogelijk gelegenheden krijgt om te communiceren.

Volgens de erkenningscommissie is COCP een duidelijke, complete interventie die geschikt is voor een brede doelgroep van mensen die niet of nauwelijks kunnen (leren) praten en alle belangrijke personen in hun dagelijks leven. Het doel is dat de communicatie verbetert. Het onderzoek naar deze interventie laat zien dat deze doelstelling behaald wordt.

Databank erkende interventies gehandicaptenzorg
In de gehandicaptenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. De databank geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderenzorg en gehandicaptenzorg) onder voorzitterschap van prof. dr. Pauline Meurs beoordelen de ingediende interventies. Vilans maakt erkende interventies online toegankelijk (http://www.vilans.nl/databank-interventies.html). Bovendien worden ze opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat verder bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-inistituut.

Geplaatst in:

Voor pers- en communicatievragen kunt u terecht bij José Jansen, communicatiemedewerker bij Vilans: j.jansen@vilans.nl of
telefoon 06 21 49 35 84
Zie ook www.vilans.nl

Voor vragen over COCP kunt u contact opnemen met Margriet Heim, onderzoeker bij de UvA: mheim@uva.nl

Wilt u geen berichten meer ontvangen, stuur een e-mail naar pers@vilans.nl.

Stichting Vilans

plaats:
Utrecht
website:
http://www.vilans.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234