Beleggers willen meer informatie over gevolgen klimaatverandering

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zouden hun beleggers meer duidelijkheid moeten verschaffen over de gevolgen van klimaatverandering en van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2017 die Eumedion naar de beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd. De Speerpuntenbrief bevat onderwerpen die de bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers bij de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in de aanloop naar het AVA-seizoen 2017 in dialogen aan de orde zullen stellen.

De ondernemingen worden onder meer aangemoedigd om de risico's én de eventuele kansen van klimaatverandering voor hun verdienmodel en hun strategie te analyseren en te beschrijven. Ook wordt van alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen verwacht dat zij in het bestuursverslag of in duurzaamheidsrapportages vermelden welke concrete acties zij ondernemen om het Klimaatakkoord van Parijs tot een succes te maken. De Eumedion-deelnemers verwachten dat de ondernemingen in dat kader concrete data en doelstellingen van hun eigen bijdragen publiceren. In het Klimaatakkoord, dat op 4 november a.s. in werking zal treden, is afgesproken de CO2-uitstoot zodanig terug te dringen dat de opwarming van de aarde voor het einde van de eeuw beperkt blijft tot ruim beneden de 2°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, met als streven niet boven de 1.5°C uit te komen.

Het tweede Eumedion-speerpunt voor 2017 heeft betrekking op de diversiteit in en het functioneren van besturen en raden van commissarissen. De Eumedion-deelnemers verwachten van de ondernemingen dat zij in het bestuursverslag onder meer inzicht geven in het recruitmentproces, de gehanteerde selectiecriteria en het diversiteitsbeleid.

Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het terrein van corporate governance en duurzaamheid. Eumedion heeft 70 Nederlandse en buitenlandse institutionele beleggers als deelnemer. Deze hebben in totaal meer dan 6000 miljard euro aan belegd vermogen onder beheer en vertegenwoordigen gezamenlijk ongeveer 25% van de Nederlandse aandelen.

Voor nadere informatie:
Rients Abma, directeur, tel. 06-53261876
e-mail: rients.abma@eumedion.nl
www.eumedion.nl

Eumedion

plaats:
Den Haag
website:
http://www.eumedion.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234