Omzet PwC stijgt met 7 procent

- Omzet van PwC Nederland is met 7% gestegen naar Euro 744 miljoen
- De omzet van Assurance bedraagt Euro 302 mln. (+3%), van Tax Euro 251 mln. (+4%) en Advisory Euro 191 mln. (+16%).
- De klanttevredenheid is verder toegenomen.
- Het aantal PwC'ers is gestegen met 317 naar 4762 personen.
- De komende vijf jaar werft PwC minimaal 300 extra dataspecialisten. Daarmee anticipeert PwC op de toenemende vraag naar technologisch gedreven diensten, zoals onze snelgroeiende cybersecurity-dienstverlening.
- Een recordaantal van 810 medewerkers heeft zich het afgelopen boekjaar ingezet voor maatschappelijke projecten. Samen verleenden zij 34.411 uur aan pro bono diensten, onder meer aan sociale ondernemingen.

Focus op langetermijnwaardecreatie
'We realiseren ons heel goed dat onze focus op langetermijnwaardecreatie vereist dat we moeten veranderen', aldus PwC bestuursvoorzitter Peter van Mierlo. 'Ook de onstuitbare opmars van technologie verandert onze beroepen, onze dienstverlening en de behoefte van de klant en de maatschappij.'

'Maar transformatie gaat niet alleen over het "wat" van de dienstverlening, maar ook over het "hoe". 'We moeten transformeren in een organisatie die purpose geleid en waarden gedreven is. Een organisatie die niet alleen stuurt op financiële uitkomsten, maar vooral ook op de betekenis die we hebben voor een brede groep stakeholders. Uiteindelijk is dat hetgeen al onze mensen beweegt. Wij willen als PwC van betekenis zijn. Door bij te dragen aan het vertrouwen in de maatschappij en door onze klanten te helpen bij het oplossen van hun problemen.'

We investeren in kwaliteit
PwC blijft investeren in technologie om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Zo zet Advisory data-analyse in bij fraudeonderzoeken en due diligences. Tax gebruikt data-analyse voor het opsporen van mogelijke afwijkingen in fiscale processen. Assurance heeft een tool waarmee accountants ongewone en inconsistente transacties identificeren.

Voor uitgebreide informatie over de manier waarop onze Assurance-praktijk werkt aan kwaliteit, verwijzen we naar ons Transparantieverslag 2015-2016.

We investeren in innovatie
- Met de overname van Everett is de cybersecurity-dienstverlening van PwC versterkt.
- Assurance investeert fors in kwaliteitsverbetering, eerstejaarscontroles en nieuwe controlemethodieken.
- Binnen Tax verschuift het klassiek fiscaal advies naar brede advisering die beter aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit uit zich onder ander in groei van Tax Reporting & Strategy, een unit die (internationale) ondernemingen adviseert over hoe ze fiscaal en financieel in control kunnen zijn.

Peter van Mierlo: 'De wereld heeft een niet te stillen honger naar transparantie. Daar is door technologie, big data en het kleiner worden van de wereld in zijn geheel, geen ontkomen aan. Alle regelgeving en codes roepen dan ook steeds om verdergaande transparantie. Deze transparantie voedt op korte termijn de tegenstem. Het proces van transparanter worden is immers pijnlijk. Het is juist in deze periode dat we echt alle zeilen moeten bijzetten om het kostbare goed van vertrouwen te beschermen. Alles en iedereen zal transparanter moeten worden. Als je niet transparant bent dan staan er voldoende mensen klaar om de wereld daar op te wijzen. Alleen de tijd kan je voor een bepaalde periode redden.'

'Transparantie gaat bijdragen aan het vertrouwen op de langere termijn. Daar ben ik van overtuigd. Op de korte termijn is dat misschien wel minder het geval dan we zouden willen. Tegelijkertijd is dit de enige juiste weg die we als samenleving kunnen gaan. Als PwC hebben we daar een rol in te spelen.'

Noot voor de redactie

1. Het Jaarbericht 2015-2016 en het Transparantieverslag 2015-2016 kunt u downloaden van www.pwc.nl. Voor vragen kunt u terecht bij Meint Waterlander, woordvoerder PwC, tel. 088-792 7000, e-mail: meint.waterlander@nl.pwc.com.

2. Bij PwC willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de maatschappij en het oplossen van belangrijke problemen. Wij zijn een netwerk van firma's in 157 landen met meer dan 223.000 mensen. Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel ons wat voor u belangrijk is. Meer informatie over ons vindt u op www.pwc.nl.

PwC verwijst naar de Nederlandse firma en kan soms naar het PwC-netwerk verwijzen. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op www.pwc.com/structure voor meer informatie.

PwC

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.pwc.com/nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234