Technologiedag VIB toont tempo in isolatie-innovatie

Het innovatietempo intechnische isolatie ligt hoog. Verrassend hoog zelfs. De Technologiedag zet het op 1 november 2016 uitgebreid in de etalage, in het Huis van de Isolatie (Intechnium) te Woerden. De oktoberuitgave van Isolatie Magazine geeft een voorproefje: thermografische analyses, engineering met integrale 3D-scanning van industriële installaties, geavanceerde plaatbewerking, drone-inspectie of CMMS-gebaseerd onderhoud met inzet van RFID. Nu te lezen in Isolatie Magazine*, op 1 november 2016 te beleven in Het Huis van de Isolatie.

Branche- en ondernemersorganisatie VIB organiseert de Technologiedag** in nauwe samenwerking met Opleidingsinstituut OOI en participatie van kennisinstituut NCTI en normcommissie CINI. Directe aanleiding is het hoge innovatietempo in de isolatietechnologie. Een veelbelovend voorbeeld is het eDian-project, waarin de technische universiteit van Schweinburg 3D-scanning en warmtebeeldopnamen via complexe algoritmen de engineering van technische isolatie wil automatiseren. VIB neemt deelt in dit innovatieproject, evenals vooraanstaande isolatieondernemingen. Een ander voorbeeld dat op de Technologiedag in de schijnwerpers staat is nu al beschikbare technologie voor thermografische inspecties, soms al met inzet van drones.

De nieuwe en sterk vernieuwde uitgave van Isolatie Magazine - oktober 2016 - gaat verder in op de betekenis van technische isolatie in de actuele sociale duurzaamheid. Inhakend op Europese norm EN 16309 (Integrale duurzaamheidsbeoordeling van gebouwen) heeft VIB namens de isolatiebranche het Manifest Sociale Duurzaamheid *** ondertekend. De daaruit voortvloeiende inspanningsverplichting om sociale duurzaamheid ook meetbaar te maken juicht de VIB toe. Het daarvoor ontwikkelde AQSI-instrumentarium maakt het mogelijk technische isolatieprestaties in comfort, veiligheid en energieprestatie objectief in de gebouwkwalificaties te kwantificeren. Daarmee komen niet alleen effecten op de kale energierekening meetbaar in beeld, maar ook zeker zo belangrijke elementen als welzijn, productiviteit, inviduele klimaatregeling, akoestisch comfort of brandveiligheid.

In zijn commentaar reageert VIB-voorzitter Hans Koole positief op de aangekondigde acceleratie van het Energieakkoord. Hij pleit er echter in dezelfde adem voor vooral het heden niet uit het oog te verliezen: de langetermijn energietransitie ontslaat ons niet van de plicht bestaande installaties nu goed te isoleren. "Dat rendeert ook", gezien de korte terugverdientijden", aldus Hans Koole, die erop aandringt om - naar Duits voorbeeld - de milieudoelen dichterbij te brengen via subsidie op industriële isolatie.

De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB te Nieuwegein behartigt de belangen van de isolatiebranche. De ondernemersvereniging bestaat uit leden (isolatiebedrijven) en buitengewone leden (leveranciers en producenten van isolatiematerialen). In overeenstemming met de kernactiviteiten schenkt de VIB veel aandacht aan de maatschappelijke aspecten van goede isolatiesystemen. Belangrijke elementen zijn energiebesparing, reductie van de uitstoot van broeikasgassen, veiligheid en welzijn. Duurzaamheid is een kernwaarde in de beleidsvorming.

Geplaatst in:

*- De digitale versie van Isolatie Magazine nr. 71 - oktober 2016 - kunt online raadplegen op issuu.com. Op aanvraag zendt VIB u graag een gedrukt exemplaar toe.
- VIB-uitgave "Staalkaart van de Nederlandse Isolatiesector" schetst de rijk geschakeerde technische isolatiesector in een aantrekkelijke, toegankelijke vorm. Onder meer sectoren, functies, materialen en systemen alsmede maatschappelijke en economische aspecten komen kort en krachtig in beeld.
De "Staalkaart van de Nederlandse Isolatiesector" wordt u desgewenst kosteloos toegezonden.
- Onderzoeken van Ecofys/EiiF over het Europese en Nederlandse isolatiegerelateerde energiepotentieel zijn beschikbaar op www.eiif.eu.
**- Wilt u informatie over de Technologiedag op 1 november 2016 of een deel van het evenement bijwonen? Neem even contact op met VIB en u bent van harte welkom. Het programma begint om 13.30 uur. Adres: Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden, Telefoon 0181-659555.
***- Informatie over het 'Manifest Sociale Duurzaamheid' en de uitwerking daarvan vindt u op www.aqsi.nl. VIB geeft graag een toelichting op de isolatietechnische implicaties.


Via VIB-Persfoto is een uitgebreidere HR-fotoselectie te downloaden. Mits gebruikt in relatie tot dit persbericht of VIB-informatie zijn de foto's rechtenvrij. Met wachtwoord VIB-Pers-MjgxY2RINTY2 verkrijgt u toegang.


Voor nadere toelichting kunt u te allen tijde contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB, Einsteinbaan 1, Postbus 2600 te 3430 GA Nieuwegein, tel. 030-6300404, www.isoleren.nl.
U kunt rechtstreeks contact opnemen met:
Hans Koole, voorzitter VIB, 06 5733 8686, koole@isoleren.nl
Jan Zanen, secretaris VIB, 06 1888 6366, zanen@isoleren.nl

Alinea-Stokvisch

plaats:
Woerden

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234