Balans en NVA pleiten voor instemmingrecht voor ouders in onderwijs

Balans en NVA pleiten voor instemmingrecht voor ouders over onderwijszorg

Woensdag 12 oktober debat in Tweede Kamer over motie Ypma

Het onderwijs in Nederland is patriarchaal. Scholen nemen kinderen, ouders en ouderbetrokkenheid nog steeds niet serieus. Daar moet verandering in komen, vinden Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Instemmingrecht voor ouders over de extra zorg op school is daarbij een belangrijke stap. Met instemmingsrecht stimuleer je de samenwerking tussen ouders en de school die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen: cognitief, fysiek en sociaal emotioneel. Een motie van Tweede Kamerlid Ypma voor instemmingsrecht wordt woensdag 12 oktober in de Tweede Kamer besproken.

Werk samen met ouders

Het huidige systeem, waarin een leerkracht bepaalt welke zorg op school goed is voor je kind, is niet meer van deze tijd. Betrokken ouders worden op deze manier niet serieus genomen. De leraar moet, als het om een zorgleerling gaat, net als hulpverleners in de zorg buiten school altijd samenwerken met ouders bij het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP). Dat is een document waarin de doelstellingen voor een zorgleerling worden beschreven, hoe het onderwijs en lesaanbod wordt aangepast en of de doelen worden behaald. Met instemmingsrecht voor ouders beslissen ouders en school samen over het handelingsdeel van het OPP en moet de ouder instemming geven voor inhoud en uitvoering.

Juridisering

De PO- en VO-raad vinden instemmingsrecht voor ouders niet nodig en zien het als overbodige juridisering. Dit is onzin, vinden Balans en de NVA. Wij zien juist dat scholen zich nog te vaak verzetten tegen samenwerking met ouders. Ouders zijn misschien niet altijd makkelijk, maar wel verantwoordelijk. Investeren in ouderbetrokkenheid is investeren in de ontwikkeling van een kind. Dat toont wetenschappelijk onderzoek ook aan. Ouders zijn een belangrijke partner voor de school.

Met instemmingrecht wordt een stap gemaakt in het verminderen van de onderwijsbureaucratie. Het zou goed zijn als de PO- en VO-raad zich zou verzetten tegen de te grote klassen, te weinig maatwerkmogelijkheden, gebrek aan automatisering en koppeling van data, te hoge werkdruk en te weinig ondersteuning voor de leraren. Hierdoor komen leerkrachten niet meer toe aan onderwijs op maat, persoonlijke ontwikkeling en samenwerking met kind en ouders.

Geef ouders instemmingsrecht

Balans en de NVA vragen de politiek goed na te denken en voor de motie voor instemmingsrecht voor ouders op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief te stemmen. Geef ouders instemmingsrecht over extra zorg op school. Zodat ouders, net als in de medische zorg en GGZ-zorg, als een gelijkwaardige partner kunnen samenwerken en instemming moeten geven voor inhoud en uitvoering voor de zorg aan hun kind.

Geplaatst in:

Meer informatie: Joli Luijckx, woordvoerder Balans en NVA 06-36108615

Oudervereniging Balans

plaats:
De Bilt
website:
http://www.balansdigitaal.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234