Internationale studenten steeds belangrijker voor studentenhuisvesters

De groei van de studentenpopulatie in Nederland wordt vooral in stand gehouden door de toename van het aantal internationale studenten. De komende acht jaar verwachten we dat het totaal aantal studenten groeit met 4 procent. Een kwart van deze groei komt voor rekening van internationale studenten. De groei van het aantal internationale studenten gaat de komende acht jaar hard, er wordt 19 procent groei verwacht voor studiepuntmobiele (ook wel exchange) studenten en 14 procent voor diplomastudenten. Al deze internationale studenten hebben passende huisvesting nodig.

Dit blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2016 die vandaag gepresenteerd wordt tijdens het Landelijke Congres Studentenhuisvesting van Kences in Utrecht.

Grote uitdaging huisvesting internationale studenten
Het grote verschil met reguliere studentenhuisvesting is dat de studentenkamer voor een internationale student beschikbaar moet zijn op de dag van aankomst in Nederland. Verder moet een deel van de kamers gemeubileerd worden aangeboden en kennen deze kamers een zeer hoge mutatiegraad. Nagenoeg alle internationale studenten zijn uitwonend. Een groot deel van deze studenten wordt gehuisvest door corporaties in samenwerking met universiteiten en hogescholen.

Directeur Ardin Mourik: "Deze verwachte groei van het aantal internationale studenten is van grote invloed op onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters. Als deze studenten ook na hun studie in Nederland blijven wonen, is dit goed nieuws voor onze kenniseconomie. Studentenhuisvesters hebben al veel ervaring met het huisvesten van internationale studenten, maar we moeten de uitdaging om al deze studenten snel en passend te huisvesten niet onderschatten."

Betaalbaarheid studentenkamers verbeterd, grote verschillen tussen aanbieders en steden
De betaalbaarheid van studentenkamers is vooruit gegaan. Dat komt doordat het gemiddelde studenteninkomen (1.160 euro) sterker is gestegen dan de gemiddelde woonlasten (480 euro). Wel zijn er grote verschillen in woonlasten zowel tussen aanbieders van huisvesting als tussen steden. Particuliere en informele verhuur hebben een bovengemiddelde huurprijs en van de steden heeft Amsterdam de hoogste woonlasten. De top-10 van duurste steden bestaat verder volledig uit steden met een universiteit. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de woonlasten per woonruimte sinds het collegejaar '12-'13 gemiddeld met 2,9 procent per jaar gestegen.

Eerstejaarssstudenten bacheloropleidingen blijven thuis wonen
Eerder bracht Kences al naar buiten dat het aandeel uitwonenden onder startende bachelorstudenten is gedaald van 28 naar 13 procent. Van de thuiswonende studenten die te maken hebben met het nieuwe leenstelsel, geeft 46 procent aan nog thuis te wonen vanwege het studievoorschot. De invoering van het studievoorschot is dus van grote invloed op het woongedrag van studenten die starten met hun eerste hogeronderwijsopleiding.

Kences, kenniscentrum studentenhuisvesting
Kences is het samenwerkingsverband van dertien professionele sociale studentenhuisvesters in Nederland: DUWO, Idealis, De Key, De Veste, Lefier, AlleeWonen, SJHT, SSH, SSHN, Stadswonen Rotterdam (onderdeel van Woonstad Rotterdam), WonenBreburg, Vestide (onderdeel van Woonbedrijf) en Woonpunt. Kences werkt aan goed en betaalbaar wonen in vrijwel alle studentensteden. De aangesloten organisaties huisvesten in de Nederlandse studentensteden 86.550 studenten, een kwart van de markt. Voor meer informatie zie www.kences.nl.

Zie ook Factsheet Studentenpopulatie & Studentenhuisvesting 2016
http://www.kences.nl/assets/files/2016/20161004-landelijke-monitor-studentenhuisvesting-2016-factsheet.pdf

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ardin Mourik, directeur van Kences, per telefoon (030 - 25 25 777 of 06 - 31 74 85 29) of per e-mail (ardin.mourik@kences.nl).

Kences

plaats:
Utrecht
website:
www.kences.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234