Onderzoek Schroders: Nederlandse belegger bezorgd - vertrouwen in VS

Groot beleggersonderzoek: Verenigde Staten blijkt vluchthaven voor risicomijdende belegger
NEDERLANDSE BELEGGER VOL VERTROUWEN OVER VS ONDANKS VERKIEZINGSONRUST

Groot jaarlijks onderzoek Schroders naar de emoties van de Nederlandse belegger*:

**Beleggers zijn in toenemende mate bezorgd over de toekomst en zien minder beleggingskansen de komende maanden, maar...
**...spannende strijd om presidentschap in de VS wordt niet als risico gezien en beleggers beschouwen VS als veilige haven, ook voor het komende halfjaar
**Ondanks de lage rente neemt het percentage spaargeld in beleggingsportefeuilles toe, een teken van toenemende onzekerheid
**Belegger vertrouwt niemand dan zichzelf: eigen inzicht en onderbuikgevoel leidend
**Nederlandse belegger zegt nauwelijks behoefte te hebben aan extra beleggingskennis. **Daarmee steekt Nederland schril af tegenover andere Europese landen
**Vertrouwen in Nederlands pensioenstelsel blijft groot onder beleggers; gedeelte wil echter veel meer invloed op beleggingen

Beleggers zien grote kansen in Verenigde Staten
Nederlandse beleggers maken zich op dit moment niet druk over de uitkomst van de spannende Amerikaanse presidentsverkiezingen en zien de Amerikaanse markt als de meest kansrijke voor het komende halfjaar qua groei, terwijl het risico er het laagst wordt geacht. De Amerikaanse markt is samen met de Nederlandse, de markt waar beleggers het meeste geld in zeggen te willen investeren. De Amerikaanse markt wordt gezien als vluchthaven, in een tijd waarin de bezorgdheid over de toekomst onder beleggers juist toeneemt en er sprake is van een opmerkelijke daling van het vertrouwen. Dit blijkt uit de jaarlijkse beleggingsbarometer van Schroders, uitgevoerd door Kantar TNS onder beleggers met een belegd vermogen van Euro 50.000 of meer.*

Vertrouwen op andere gebieden neemt sterk af
Opvallend is dat de Schroders Beleggersoptimisme Indicator op 13% staat, tegen 27% vorig jaar. Deze indicator meet de verhouding tussen beleggers die meer en minder vertrouwen hebben en geeft daarmee een oordeel over het sentiment en de wijziging hierin**. Een andere aanwijzing voor toenemende onzekerheid onder beleggers is de stijging van het percentage spaargeld in een markt waarin de rentevergoeding extreem laag is. Beleggers kiezen met name voor vertrouwde regio's zoals West-Europa en de VS, terwijl Oost-Europa en Rusland juist heel laag scoren. Zorgen bestaan er over de internationale politieke situatie en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Nederlandse belegger is wars van advies en kan eigen boontjes doppen
De belegger heeft opvallend genoeg in deze onzekere tijden geen behoefte aan een beleggingsadviseur, of heeft er geen toegang tot. Het aantal beleggers dat zegt gebruik te maken van een adviseur, daalt al jarenlang, en is dit jaar nog verder afgenomen van 45% naar 43%. Een deel van de daling zal te wijten zijn aan verandering van strategie bij de banken waardoor de minimumvermogensgrens voor adviesgesprekken gestegen is. Maar daarnaast blijken Nederlandse beleggers een enorm groot vertrouwen in hun eigen belegggingscapaciteiten te hebben.

Nederland laagste in Europese ranglijst qua gebruik beleggingsadviseur
Uit een afzonderlijk wereldwijd vergelijkend onderzoek*** dat onlangs door Schroders is uitgevoerd, spreekt dat ook overduidelijk. In geen enkel ander Europees land zijn beleggers minder geneigd om een adviseur te raadplegen dan in Nederland. Gevraagd wie bij zijn volgende beleggingsbeslissing een extern adviseur zoals een bank of tussenpersoon zou raadplegen, antwoordt slechts 29% van de ondervraagde Nederlandse beleggers hier' ja' op. In landen als Italië, Frankrijk en Rusland ligt dit percentage twee keer zo hoog. En zelfs vrienden en familie worden nauwelijks geraadpleegd door Nederlandse beleggers.

Eigen kennis en kunde wordt zeer hoog geacht
Nog extremer worden de verschillen tussen Nederlandse en Europese beleggers als de vraag luidt of men zijn kennis van beleggen zou willen vergroten. Verschillende mogelijkheden worden gegeven, onder meer (opnieuw) het raadplegen van een adviseur, maar ook andere mogelijkheden zoals het volgen van cursussen of het bekijken van online video's. In bijna alle categorieën eindigt de Nederlandse belegger onderaan. Uitzondering vormt het laatste antwoord ('Nee het is voor mij niet nodig mijn kennis over beleggen te verdiepen'). Dit wordt door maar liefst 29% van de Nederlandse beleggers gekozen. In veel andere landen blijft dit percentage onder de 10%, terwijl in landen met veel zelfstandige beleggers zoals Zweden en Duitsland, dit tussen de 16% en 21% beweegt***.

Beleggers willen meer invloed op beleggingsbeleid pensioenfondsen
In de Nederlandse enquête* is ook onderzocht hoe beleggers aankijken tegen hun pensioen. Ongeveer 40% van de ondervraagden die aangesloten is bij een pensioenfonds of -verzekering, wil graag meer verantwoordelijkheid hebben voor de beleggingsbeslissingen binnen de pensioenportefeuille. De rest laat die beslissingen echter graag bij het pensioenfonds liggen en vertrouwt de experts. Van de groep die zelf beleggingsbeslissingen wil nemen, wil ruim een derde deel zijn hele pensioen graag zelf beleggen.

Een iets kleiner deel wil graag meer invloed op zijn risicoprofiel en bijvoorbeeld zelf fondsen uitkiezen. Nog eens 20% wil minder vergaande invloed, maar zou wel graag willen kunnen wisselen van pensioenfonds. In alle gevallen geldt echter dat de pensioengerechtigde grotere invloed krijgt en dat hij door zijn beslissingen zelf de verantwoordelijkheid draagt voor een hogere of lagere uitkering op latere leeftijd.

Michel Vermeulen, managing director Schroders Benelux: "De Amerikaanse verkiezingen lijken spannend te worden, maar voor de Nederlandse beleggers blijft de Verenigde Staten het land waar de grootste groei behaald kan worden. Elders neemt de geopolitieke onrust echter toe zodat de situatie in de Verenigde Staten door beleggers als relatief veilig wordt beschouwd.

Opvallend is dat Nederlandse beleggers steeds minder gebruik maken van adviseurs en meer en meer op hun eigen inzicht vertrouwen. De vraag is of dit werkelijk de bedoeling is geweest van de toezichthouder toen de nieuwe regelgeving werd geïntroduceerd. Het lijkt erop dat nu beleggers moeten betalen voor advies, ze liever bezuinigen op die kosten. In Europa springt de Nederlandse belegger zeer opvallend uit als einzelgänger die liever zijn eigen inzicht volgt, dan betaalt voor professioneel advies. Tegelijkertijd zien we een trend waarbij het beleggen in individuele aandelen toeneemt en daarmee ook het risicobereidheid. Ook in Engeland, het land dat Nederland voorging in de herziening van de beleggingssector, is eenzelfde trend te zien."


- Einde -


Voor de pers is op aanvraag een uitvoerige powerpointpresentatie beschikbaar waarin nader wordt ingegaan op de resultaten.

Michel Vermeulen, algemeen directeur Schroders Benelux, is beschikbaar voor een toelichting.

Vanmorgen (donderdag 6 oktober) om 9.30 uur wordt er op het kantoor van Schroders in het WTC in Amsterdam een toelichting voor de financiële media gegeven op het onderzoek. U kunt zich hiervoor aanmelden via de onderstaande personen.

*Over de Schroders Beleggingsbarometer
De Schroders Beleggingsbarometer is voor het zevende jaar opgezet door Schroders en uitgevoerd door Kantar TNS onder een grote groep particuliere beleggers met een vrij belegd vermogen van meer dan Euro50.000 die al dan niet gebruik maakt van een beleggingsadviseur. Doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen in de voorkeuren en ideeën van Nederlandse belegger en zijn idee van risico en verwachtingen voor de toekomst.

** De Schroders Beleggersoptimisme Indicator is de resultante van de uitkomst van de vraag of beleggers voor dit jaar meer of minder vertrouwen hebben in de beleggingskansen. Het percentage beleggers met (veel) minder vertrouwen wordt afgetrokken van het percentage beleggers met (veel) meer vertrouwen.

***Over de Schroders Global Investor Study 2016 
In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 30 maart en 25 april 2016 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 20.000 beleggers uit 28 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. 'Beleggers' wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens Euro10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste vijf jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen zijn representatief voor de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.

Over Schroders:
Schroders is een wereldwijd opererende asset manager met in totaal Euro413,7 mrd onder beheer*. De cliënten van Schroders zijn grote financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstellingen, lokale en nationale overheden, stichtingen en (vermogende) particuliere beleggers. 

Schroders beschikt over een groot internationaal netwerk met 37 kantoren in 27 landen in Europa, Noord- en Latijns Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Schroders heeft zich vanaf haar oprichting meer dan 200 jaar geleden stabiel ontwikkeld, waarbij een langetermijnvisie het uitgangspunt is geweest bij de beleggingen, het bouwen van klantrelaties en de groei van de onderneming.

Schroders staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit bericht is uitgegeven door Schroder Investment Management Benelux, te Amsterdam. Meer informatie over Schroders is te vinden op www.schroders.nl en www.schroders.com.

*Cijfers per 30 juni 2016. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Frans Gunnink
Pers- en mediarelaties
frans.gunnink@sharpefinancial.com
+31 (0)6 29 541 542

Tânia Jerónimo Cabral
Head of Marketing Schroders Benelux
tania.jeronimo@schroders.com
+31 (0)20 305 28 51

Schroders

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234