Aantal bijstandsaanvragen door ondernemers daalt snel

Snel herstel voor mkb, maar niet voor veel zzp'ers Aantal bijstandsaanvragen door ondernemers daalt snel

Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers met 21 procent afgenomen in het derde kwartaal. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden daalde het aantal aanvragen met 34 procent.

IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. Op 155.nl is een zelftest opgenomen, waarmee ondernemers kunnen vaststellen of zij tot de doelgroep van deze regeling behoren.

"Vooral de detailhandel en de bouw profiteren sterk van de economische opleving", zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK. "In de horeca is die verbetering minder sterk en in sectoren met veel zzp'ers, zoals de zorg en ict, zien we het aantal bijstandsaanvragen juist groeien. Het duidt naar onze mening op structurele tariefdruk in die sectoren door overcapaciteit."

De IMK-Index werd voor 2008 op 100 gesteld. In het derde kwartaal van 2014 stond de index op 111; in dezelfde periode van 2015 op 95 en in 2016 daalde de IMK-Index naar 63.

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is als vangnet in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen.

Geplaatst in:

IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) begeleidt ondernemers op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. In goede en in slechte tijden. Daarbij staat de ondernemer met zijn of haar talenten en passie centraal en wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen.

Om deze taak goed te kunnen vervullen, beschikt IMK in heel Nederland over regionale teams met meer dan 100 experts, met branche- en regiospecifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en publieke en private microfinanciering. Meer dan 30.000 ondernemers in Nederland werden eerder met succes begeleid door IMK.
www.imk.nl

155
Stichting 155-Help-een-bedrijf is het nationaal noodloket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Ondernemers die tegenwind ervaren, kunnen via een laagdrempelige benadering, telefonisch (088 999 0 155) of online via www.155.nl direct contact opnemen voor ondersteuning.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Brigitte van Tetterode
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
035 - 750 79 00 / 06 43 51 05 04
b.van.tetterode@imk.nl

IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

plaats:
Baarn
website:
http://www.imk.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234