Clingendael geeft ook bedrijfsleven inzicht in geostrategische risicos

4 oktober 2016 - De toegenomen internationalisering van het bedrijfsleven en de geopolitieke spanningen in de wereld leiden tot meer geostrategische risico's. Op basis van de jarenlange ervaring in het analyseren en duiden van de geopolitieke ontwikkelingen voor de Nederlandse overheid, stelt Instituut Clingendael deze capaciteit nu beschikbaar voor bedrijven en beleggers. Momenteel werkt het Instituut met een aantal bedrijven in de financiële, maritieme en logistieke sector en de consultancy branche.

Marcel Baartman, Senior Economist bij Instituut Clingendael: "De behoefte aan onafhankelijk inzicht in mogelijke geostrategische risico's is groot. Zo zijn er op dit moment veel vragen rondom China, zoals wat is de geopolitieke situatie in 's werelds belangrijkste maritieme handelsroute: de Zuid-Chinese Zee? En dichter bij huis: wat zijn de gevolgen van een hard dan wel soft-Brexit voor uw bedrijf? Of, wat zijn de gevolgen van het al dan niet doorgaan van TTIP? Bij veel bedrijven gaat de aandacht binnen hun risicomanagement uit naar de beheersbare interne risico's. Externe risico's krijgen minder structurele aandacht, vaak omdat ze buiten de invloedssfeer van het bedrijf liggen. Maar al kun je de kans op nieuwe Amerikaanse protectionistische maatregelen niet beïnvloeden, je kunt de impact ervan op je bedrijf wel degelijk beperken."

Wisselwerking geopolitiek en macro-economie
Binnen zijn analyses brengt het Instituut de geopolitieke en de macro-economische ontwikkelingen met elkaar in verband. Zo kijken de Clingendaelexperts niet alleen naar de directe invloed van geostrategische factoren. Juist de wisselwerking tussen geopolitiek en macro-economie is van belang. Baartman: "We identificeren relevante en concrete macro-risico's waarmee bedrijven en beleggers hun risicomanagement en strategieformulering effectiever kunnen vormgeven. De nadruk ligt op trendanalyses, specifieke scenario's en stress testen van macro-exposures. We bieden hiertoe presentaties, onderzoeksrapporten en workshops aan. Zo organiseren we voor beleggers workshops over geopolitiek en bieden we bedrijven workshops aan over het omgaan met geopolitieke risico's."

Over Instituut Clingendael
Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael' heeft tot doel kennis en meningsvorming over internationale vraagstukken te verdiepen en te verbreden. Het Instituut verricht onderzoek, verzorgt opleidingen en geeft advies aan zowel nationale als internationale doelgroepen. Clingendael publiceert o.a. studies, brengt digitaal de Internationale Spectator uit en biedt een breed pakket aan cursussen en conferenties aan. Clingendael leidt jaarlijks honderden diplomaten en andere professionals op, afkomstig uit meer dan honderd landen. Zie ook: www.clingendael.nl.

Geplaatst in:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Harriët Garvelink-van Splunder, communicatieadviseur, tel. 070 374 66 26 / 06 23 94 00 57,
e-mail: hgarvelink@clingendael.nl

Instituut Clingendael

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234