Regio Tilburg verbetert de hartfalenzorg

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) gaf donderdagavond 29 september het startsein voor de derde regio, Tilburg, die het programma Connect Hartfalen in de praktijk brengt. Het doel is optimale zorg bieden aan patiënten met hartfalen. Via het Connect programma maken verschillende zorgverleners in één regio afspraken met elkaar over hoe zij die zorg voor patiënten met hartfalen met elkaar het beste kunnen inrichten. Onder andere huisartsen, cardiologen, praktijkondersteuners van de huisartsen en hartfalenverpleegkundigen zijn actief betrokken en gebruiken hiervoor onder andere de recent gepubliceerde Landelijke transmurale afspraak hartfalen(LTA).

De goede regionale samenwerking zorgt er voor dat alle patiënten die hartfalenzorg nodig hebben naar het juiste adres worden verwezen. Connect Hartfalen maakt mogelijk dat patiënten die, na een behandeling weer in een stabiele conditie zijn, kunnen worden terugverwezen naar de huisarts.

Kick off Connect Hartfalen
De geslaagde kick off bijeenkomst werd voorgezeten door Leonie Tromp, kaderhuisarts cardiologie en Balazs Szabo, cardioloog in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). De bijeenkomst stond in het teken van het belang van samenwerking tussen ziekenhuis en huisartsen. Daarnaast was er aandacht voor telebegeleiding bij patiënten met hartfalen. Ook de rol van de medisch psycholoog binnen de transmurale hartfalenzorg en de bijbehorende psychosociale screening en behandeling kwamen naar voren tijdens deze avond. En natuurlijk is uitgebreid stilgestaan bij het patiëntenperspectief. De heer Willem Bavinck is ervaringsdeskundige als langstlevende hartgetransplanteerde ter wereld. Hij sprak over het leven met een tweede hart.

Over NVCC Connect
NVVC Connect Hartfalen is een landelijk kwaliteitsprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Doel van dit programma is de zorg voor patiënten met hartfalen verder te verbeteren door de organisatie rond het behandelingsproces te optimaliseren. Dit houdt in dat het programma Connect Hartfalen ondersteuning biedt bij de regionale implementatie van de Landelijke Transmurale Afspraak hartfalen (LTA) en een landelijk platform biedt voor regionale afspraken en speerpunten.

Over hartfalen
Bij hartfalen is er sprake van een falende hartspier. Het hart pompt met onvoldoende kracht en er ontstaan klachten van ernstige vermoeidheid bij de geringste inspanning, vaak samen met overmatige vocht ophoping in benen of buik. In Nederland zijn ruim 140.000 patiënten met hartfalen. Naar schatting neemt dit aantal verder toe tot 195.000 in 2025. Hartfalen is dus een veel voorkomende aandoening met een grote kans om eraan te sterven of blijvende ziektesymptomen te ervaren. De impact op patiënt, diens mantelzorger en het zorgstelsel is groot. Om een kader te bieden omtrent de organisatie van de hartfalen zorg is een landelijk transmurale afspraak (LTA) hartfalen ontwikkeld.

Geplaatst in:

Voor meer informatie, beeldmateriaal of het aanvragen van interviews:

NVVC,
connect@nvvc.nl
030-2345000

NVVC-bureau

plaats:
Tilburg
website:
http://www.nvvc.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234