8 mbo-instellingen ontvangen Kwaliteitskeurmerk internationalisering

Op 29 september 2016 reikte het Nationaal Agentschap Erasmus+ de VET Mobility Charter uit aan Albeda College, Friesland College, Koning Willem I College, Nova College, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Summa College en HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur. De Charter is een certificaat voor bewezen kwaliteit van internationaliseringsactiviteiten en opname in het onderwijscurriculum. De uitreiking vond plaats in Ede.

Vanuit Europa is de doelstelling dat in 2020 minimaal 6% van de mbo-afgestudeerden heeft deelgenomen aan internationaliseringsactiviteiten, zoals uitwisseling voor stage of studie. Ook minister Bussemaker van OCW vindt dat internationalisering cruciaal is voor het verwerven van de hedendaagse beroepscompetenties. Internationalisering maakt slimmer, creatiever en ondernemender. Voor grensoverschrijdende denkers en doeners bij instellingen, onder docenten en studenten ligt de wereld open.

Structureel beleid bij scholen op het gebied van internationalisering is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. En het liefst aantoonbaar. Vanaf 2015 worden daarom mbo-instellingen, die hun zaken goed op orde hebben, beloond met een VET Mobility Charter. Deze scholen blinken uit in zaken zoals uitgaande mobiliteit van studenten en professionals en 'internationalisation at home'. Met dit keurmerk kunnen de scholen komende jaren meer en gemakkelijker internationale stages en uitwisselingen realiseren.

Een goedopgeleide Europese beroepsbevolking vraagt om jongeren die internationaal competent zijn. Het onderwijs hoort alle jongeren voor te bereiden op een maatschappij die globaliseert. Studenten moeten worden toegerust met voldoende internationale kennis, vaardigheden en culturen om te kunnen communiceren, reflecteren en samenwerken in internationale contexten. Internationaal competent worden, hoort in het onderwijs structureel ingebed en steviger verankerd te worden als integraal onderdeel van het onderwijsprogramma en de leeromgeving.

Meer dan 4 miljoen Europeanen ontvangen via Erasmus+ (2014-2020) financiële steun om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen, te werken of vrijwilligerswerk te doen. Onderwijs, opleiding en informele leermomenten voor jongeren zijn van essentieel belang in het creëren van werkgelegenheid en het verbeteren van Europa's concurrentievermogen. Denk aan
modernisering en implementatie van nieuwe les- en leermethoden, het aantal werklozen, onvervulde vacatures en het probleem met het vinden van geschikt personeel. Het Erasmus+ programma richt zich op het overbruggen van deze kloof.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gonnie van der Eerden, coördinator Mobiliteit Erasmus+ voor het mbo: geerden@cinop.nl, telefoonnummer 073-6800762.

Nationaal Agentschap Erasmus+

plaats:
's-Hertogenbosch

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234