123inkt.nl richt stichting op voor gedupeerde klanten met HP printers

Nederhorst den Berg, 29 september 2016 - De aangekondigde stichting voor 123inkt.nl-klanten die gedupeerd zijn door toedoen van de HP-blokkade is inmiddels opgericht. Stichting 123inkt-huismerk Klanten wil voorkomen dat gelijksoortige problemen in de toekomst weer kunnen optreden en zet zich in om eventuele directe schade veroorzaakt door het handelen van HP vergoed te krijgen.

Een gedupeerde 123inkt.nl-klant in Nederland kan zich via een formulier op de website aanmelden voor de stichting. Hiermee stelt de klant de stichting onder meer in staat om voor hem een schadeclaim in te dienen bij HP. Eventuele vergoedingen komen volledig ten goede van de 123inkt.nl-klant.

Onjuist argument
Een door HP voorgeprogrammeerde blokkade in de printersoftware zorgde ervoor dat een aantal HP-printers sinds 13 september jl. geen huismerkcartridges meer accepteerde. Volgens HP was dit van belang voor een veilig gebruik van de printer en om intellectuele eigendommen van HP te beschermen. Volgens 123inkt.nl is dit argument ongefundeerd en onjuist. De rechtbank Den Haag heeft vorig jaar in een vonnis van 25 november 2015 over vermeende inbreuk op een HP-octrooi de vorderingen van HP afgewezen en 123inkt.nl in het gelijk gesteld. De blokkade is enkel het gevolg van het door HP veranderen van de code waarmee een HP-printer een huismerkcartridge op basis van de cartridge-chip kan herkennen om deze vervolgens te kunnen blokkeren. Anders dan HP wil doen geloven, kunnen 123inkt-huismerk cartridges veilig gebruikt worden en is er geen sprake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van HP.

Gisteren heeft HP uiteindelijk excuses aangeboden naar aanleiding van deze blokkade. En zojuist kondigde HP aan dat binnen enkele weken een optionele firmware-upgrade beschikbaar gesteld zal worden waarmee gebruikers de blokkade kunnen opheffen. Eerder beloofde de HP-klantenservice ook al dat de update die de blokkade veroorzaakt zou hebben zou worden teruggedraaid, maar daaraan werd toen door HP geen gevolg gegeven.

Niet afwachten
123inkt.nl heeft ervoor gekozen niet af te wachten of HP zich wel aan zijn beloftes houdt. Voor alle getroffen klanten is er inmiddels een oplossing om weer te kunnen printen met 123inkt huismerk cartridges. Binnen een week na het ontdekken van de blokkade heeft 123inkt.nl haar klanten kunnen voorzien van een oplossing. Inmiddels zijn voor alle getroffen printers nieuwe chips ontwikkeld en voor een deel van de printers heeft 123inkt.nl tevens een firmware downgrade beschikbaar gesteld.

Dat iedereen inmiddels weer kan printen is stap één. Stap twee is dat onze klanten in de toekomst van dergelijke acties van HP gevrijwaard blijven. Stap drie is dat de 123inkt-huismerk klanten die schade hebben geleden door deze actie van HP, omdat zij daardoor dure HP cartridges hebben moeten aanschaffen, door HP gecompenseerd worden. De nu opgerichte stichting gaat HP daarop aanspreken ten behoeve van de 123inkt-huismerk klanten.

123inkt.nl

plaats:
Nederhorst den Berg

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234