Nutrient Platform beoogt volwassen markt voor gerecyclede nutriënten

Nutriëntenrecycling vormt een hoge prioriteit in het rapport 'Nederland Circulair in 2050', waarin de Nederlandse overheid haar rijksbrede programma circulaire economie heeft gepresenteerd. Nederland is koploper in de recycling van nutriënten uit reststromen. Daarom gelooft het Nutrient Platform in concrete resultaten op korte termijn. Het Platform presenteert op 5 oktober a.s. om 14.15 uur haar actieplan 'Ambitie Nutriënten 2018' bij restaurant Instock in Den Haag. Staatssecretaris Sharon Dijksma en Louise Vet, directeur NIOO-KNAW, zullen de ambitie inleiden met hun eigen visie.

Reststromen zoals afvalwater, zuiveringsslib en mest bieden grote potentie voor het terugwinnen van nutriënten zoals fosfaat, stikstof en kalium; grondstoffen die aan de basis liggen van alles wat groeit en bloeit. De eerste gerecyclede nutriënten vinden hun weg al naar de markt, maar dit is nog geen volwassen markt. De voedingsmiddelen- en chemische industrie, in aanvulling op de landbouw, gaan de komende jaren een grotere rol spelen in de afname van gerecyclede nutriënten. Daarom neemt het Nutrient Platform het voortouw om de markt voor gerecyclede nutriënten zo snel mogelijk op te schalen. Dit draagt bij aan een circulaire, toekomstbestendige en duurzame nutriënten economie.
Met het actieplan 'Ambitie Nutriënten 2018' willen de leden van het Nutrient Platform zich gezamenlijk inspannen om onder andere het volgende te realiseren.
- Het aanbod van gerecyclede nutriënten beter te laten aansluiten op de vraag vanuit de landbouw en industrie;
- Wet- en regelgeving rondom afval en grondstoffen in Nederland en Europa zodanig te harmoniseren dat het nutriëntenrecycling in de circulaire economie stimuleert;
- De bewustwording over de eindigheid, geopolitieke afhankelijkheid en milieuproblematiek rondom nutriënten te vergroten;
- Mogelijkheden uit te zoeken voor prikkels die duurzaam nutriëntengebruik stimuleren, zoals certificering en groene labeling.
Deze acties vormen een eerste aanzet richting een volwassen markt voor gerecyclede nutriënten.

Sinds 2011 zijn bedrijven, kennisinstellingen, NGO's en ministeries verenigd in het Nutrient Platform met als doel de nutriëntenkringloop te sluiten door het creëren van een Europese markt voor gerecyclede nutriënten. Het Nutrient Platform is uitgegroeid tot een netwerk van 36 partijen uit o.a. de voedingsmiddelenindustrie, landbouw, watersector, meststoffensector en afvalverwerking. Vanuit de leden van het platform zijn verschillende nieuwe initiatieven ontstaan zoals de Biofosfaatfabriek, SaNiPhos en de Energie- en Grondstoffenfabriek. De samenwerking heeft inmiddels geleid tot 4 aangenomen moties in de Tweede Kamer over de einde-afvalstatus en prioriteren van de kwaliteit van gerecyclede nutriënten in plaats van de herkomst. Ook is er op aangeven van de leden van het Nutrient Platform s een nieuwe categorie 'Herwonnen fosfaten' onder de Meststoffenwet tot stand gebracht. Het Ketenakkoord Fosfaatkringloop dat in 2011 door de deelnemers van het Nutrient Platform werd ondertekend, wordt nu opgevolgd door het actieplan 'Ambitie Nutriënten 2018'. Nederland streeft hiermee als eerste land een volwassen markt te creëren voor gerecyclede nutriënten.

Geplaatst in:

NOOT VOOR DE REDACTIE
Programma 5 oktober

13.30 Inloop
14.15 Welkom door moderator Kirsten Hull
14.20 Speech Staatssecretaris Sharon Dijksma
14.30 Speech Louise Vet, directeur van NIOO-KNAW
14.45 Panel met 3 CEO's uit het Nutrient Platform
14.55 Ondertekening Ambitie Nutriënten 2018
15.00 Borrel

Locatie:
Restaurant Instock
Buitenhof 36, Den Haag

//////////////Contactpersoon pers: Anita de Wit, a.dewit@nwp.nl, 06 30160982
Wilt u de presentatie bijwonen? Stuur dan uiterlijk maandag 3 oktober een mail aan a.dewit@nwp.nl.

Voor meer informatie: www.nutrientplatform.org

NWP - Stichting Netherlands Water Partnership

plaats:
Den Haag
website:
http://www.nwp.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234