Bekostiging nieuwe middelbare school in Den Haag terecht geweigerd

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft terecht geweigerd om een Haagse middelbare school van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam te bekostigen. Dit blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (28 september 2016). De stichting had om bekostiging gevraagd voor een nieuwe scholengemeenschap in Den Haag op islamitische en hindoeïstische grondslag of voor een nieuwe scholengemeenschap in Den Haag op islamitische en rooms-katholieke grondslag.

Achtergrond
De staatssecretaris heeft de aanvragen om bekostiging afgewezen, omdat volgens hem uit de statuten van de stichting niet duidelijk blijkt van welke godsdienstige of levensbeschouwelijke richting het onderwijs uitgaat, anders dan de islamitische richting.

Richting
Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de stichting in haar statuten "niet ondubbelzinnig tot uitdrukking gebracht van welke richting het onderwijs uitgaat". De staatssecretaris heeft daarom bij zijn besluiten terecht de rooms-katholieke en hindoeïstische richting buiten beschouwing gelaten. Hij mocht daarbij de statuten in hun geheel beoordelen en hoefde niet enkel te kijken naar de doelstelling van de stichting, zoals de stichting wenste.

Duidelijk is dat er - op basis van de prognosecijfers - onvoldoende leerlingen zijn om een scholengemeenschap op uitsluitend islamitische grondslag te starten. Daarom heeft de staatssecretaris terecht heeft geweigerd om de nieuwe islamitische scholengemeenschap te bekostigen.

De uitspraak met zaaknummer 201508899/1 staat op www.raadvanstate.nl. Dat geldt ook voor de uitspraak met zaaknummer 201508900/1.

Voor meer informatie over de uitspraak en/of de procedure kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State: mr. Emmy de Jager via 070 - 426 4520 of 06 - 52 07 70 00.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234