Wetsvoorstel Bescherming Koopvaardij belangrijke stap tegen piraterij

De VVD en het CDA hebben op 26 september jl. een initiatiefwetsvoorstel voor de Wet ter Bescherming Koopvaardij voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Dit wetsvoorstel moet de inzet van gewapende particuliere beveiligers op Nederlands gevlagde schepen mogelijk maken. Bedrijfslevenorganisaties zijn verheugd over het initiatief, omdat het na een jarenlange discussie de aanzet geeft om de Nederlandse vloot en bemanning te beschermen tegen piraterij.

De ondergetekende bedrijfslevenorganisaties scharen zich achter het initiatiefwetsvoorstel en hopen dat een meerderheid in de Tweede Kamer het voorstel van de Tweede Kamerleden Han ten Broeke (VVD) en Raymond Knops (CDA) zal omarmen.

Met deze wet kan Nederland zich volgens de organisaties als laatste aansluiten bij de andere maritieme Europese landen, die al lange tijd gewapende particuliere beveiliging toestaan. Een wettelijke regeling geeft Nederlandse reders de mogelijkheid hun zeevarenden te beschermen op het niveau en tegen de kosten zoals die inmiddels voor andere Europese reders en hun zeevarenden gemeengoed zijn.


Gesteund door de volgende organisaties, in alfabetische volgorde:

EVO en Fenedex - Joost Sitskoorn, adjunct-directeur
Havenbedrijf Rotterdam - Ronald Paul, chief operating officer
HZ University of Applied Sciences - Adri de Buck, voorzitter College van Bestuur
Koninklijke BLN-Schuttevaer - Roland Kortenhorst, voorzitter
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders - Tineke Netelenbos, voorzitter
Maritiem en Logistiek College de Ruyter- Henrik Stevens, directeur
Nautilus International (FNV) - Marcel van den Broek, voorzitter
Nederland Maritiem Land - Wim van Sluis, voorzitter
Netherlands Maritime Technology - Hans Voorneveld, voorzitter
Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij - Leen van den Ende, voorzitter
The Hague Centre for Strategic Studies - Rob de Wijk, directeur
Verbond van Verzekeraars - Richard Weurding, algemeen directeur
Vereniging Maritiem Gezinskontakt - Gaby Niesthoven, voorzitter
Vereniging van Waterbouwers - Hendrik Postma, voorzitter
VNO-NCW - Hans de Boer, voorzitter

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met de KVNR:

Nathan Habers
Stafmedewerker PR
06 2445 5275
habers@kvnr.nl

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.kvnr.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234